04

V návaznosti na novou vyhlášku vydanou MŠMT na konci minulého roku došlo i ve Škole OnLine k aktualizaci vzorů tiskopisů přihlášek na střední školy.

Školám, které mají u vzorů tiskových sestav přihlášek na SŠ zapnutý příznak „Automaticky aktualizovat“ proběhne aktualizace automaticky ihned po nasazení nových vzorů. Pokud příznak „Automaticky aktualizovat“ zapnutý nemáte a u přihlášky se zobrazí upozornění žlutým trojúhelníkem, stačí starý vzor smazat a z tiskových sestav Školy OnLine nakopírovat vzory aktuální.

Jedná se o následující vzory přihlášek, které naleznete  v menu Ostatní – Tiskové sestavy – Seznam sestav ve složce Administrace/Školní matrika/Přihlášky ke vzdělávání a zápisový lístek:

1.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník

2.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole

3.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník

4.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole

5.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník

6.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole

7.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník

8.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole

9.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník

10.  Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole

Nově byly rovněž vytvořeny následující vzory přihlášek:

1.    Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník

2.    Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník s údaji o škole

3.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník

4.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole

Zároveň byla upravena tisková sestava "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" dle aktuálně platné vyhlášky č. 353/2016, aby obsahovala školní rok, pro který se daný zápisový lístek vydává.

Podrobnosti k legislativním změnám jsou dostupné na stránkách MŠMT na tomto odkazu.

Postup jak zaevidujeme školu, na kterou se žák hlásí naleznete v  tomto článku.

Publikováno v: Škola OnLine, Legislativa


Vstup do Školy OnLine

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...