01

Již za měsíc bude jako každý rok spuštěn ostrý server pro sběr dat ze školní matriky. Od 7. března si můžete otestovat svá data na kontrolním serveru MŠMT a to na adrese https://profa.uiv.cz/matrikas/. Postup tohoto kontrolního sběru je shodný jako při ostrém, pouze se tato data nikam neodesílají. Během tohoto "cvičného" předání dat provede server MŠMT kontroly konzistence a faktického obsahu dat a Vy tak máte možnosti si předem dohledat a opravit všechny případné chyby.

Po zahájení ostrého sběru pak již jen bez problémů nahrajete svá správná data na ostrý server MŠMT a  sestavíte si v klidu a včas potřebné výkazy. Ostrý sběr dat bude probíhat jako vždy na serveru https://matrika.uiv.cz/matrikas/ a to od 1. 4. 2017 do 15. 4. 2017. Aktuální pokyny ke sběru dat  naleznete na obou výše uvedených odkazech a to v horním barevném pruhu pod písmenem „P“.

!!! Pozor !!! Při jarním sběru dat se na MŠMT předávají pouze dva soubory - základní soubor a soubor "a" (o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, který zahrnuje jak stará, tak nová doporučení PPP), nebudete tedy předávat soubor "b" (podpůrná opatření) a tento soubor se Vám v aplikaci ani nevygeneruje.

Pokud máte z předání dat na MŠMT obavy, můžete se přihlásit na naše školení.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...