17

V průběhu příštího týdne dojde k úpravě hlavního menu aplikace. Tato úprava je prvním krokem k avizovanému zjednodušení a zpřehlednění celé aplikace Škola OnLine.

Nejviditelnější změnou menu se stane samostatné vyčlenění některých dosavadních podřízených sekcí do samostatných modulů. Konkrétně se jedná o Evidenci osob, tedy školní matriku a evidenci zaměstnanců, dále o Výstupy, kam patří tiskové sestavy, tisk vysvědčení a další dokumenty, Komunikaci (mezi uživateli systému) a Přijímací řízení, pokud evidujete zápis do 1. tříd, příjímací řízení či maturitní nebo závěrečné zkoušky a absolutoria. U některých modulů dojde pouze ke změně názvu, například Docházka se změní na Třídní knihu, Ostatní na Ostatní moduly nebo Administrace na Správa aplikace.

 

Také se uskuteční přesun některých konkrétních funkcí. V modulu Evidence osob a v sekci Školní matrika tak uživatel najde kromě žáků školy a jejich zákonných zástupců také číselník tříd, evidenci doporučení pro vzdělávání, evidenci úrazů, soupis vydaných zápisových lístků, ale i export dat ze školní matriky pro MŠMT a změnových export podpůrných opatření do výkazu R 44-99. Na jednom místě tak uživatel najde všechny funkce a formuláře, jež souvisejí se správou osobních údajů o žácích školy.

Na základě popsaných změn proběhne rovněž úprava struktury uživatelské příručky a podpory, aby odpovídaly novému členění systému. Jsme přesvědčeni, že se rychle zorientujete a provedené změny Vám usnadní pedagogickou činnost a vedení školní administrativy.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...