28

Dovolujeme si připomenout malotřídním základním školám, že § 8 vyhlášky o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky upravuje, jak mají být pojmenovány třídy.

Konkrétně je ve vyhlášce uvedeno: „Třídy jednotlivých ročníků školy se označují řadovými číslovkami vyjádřenými římskými číslicemi od I. do IX. Třídy téhož ročníku se rozlišují velkými písmeny připojenými k číslicím označujícím ročník. Třídy prvního stupně školy, v nichž jsou zařazeni žáci dvou nebo více ročníků, se označují podle věty první a v závorce se vyznačí řadovými číslovkami vyjádřenými arabskými číslicemi příslušné ročníky.“

Třídy 1. stupně školy, v nichž jsou zařazeni žáci dvou nebo více ročníků, se tedy označují např. „II. (2., 3.)“. V případě, že ve škole existuje např. třída, ve které jsou žáci pouze 1. ročníku a zároveň třída, ve které jsou zařazeni žáci 1., 2. a 3. ročníku, bude označení tříd následující: „I. A“ a „I. B (1., 2., 3.)“.

Výše uvedenému musí odpovídat i evidence v rámci školního informačního systému. Tj. vytvoříte třídy podle toho, jak bude skutečně organizována výuka (ne samostatnou třídu pro každý ročník!). Třídy pojmenujete podle výše citovaného § 8. Ročník, který žák navštěvuje, budete určovat až v okamžiku zařazování žáků do třídy. Např. pro třídu „II. (2., 3.)“ provedete dvě zařazení žáků. V rámci prvního vyberete žáky 2. ročníku a nastavíte jim příslušnost ke 2. ročníku. Následně akci opakujete pro žáky 3. ročníku.

Pokud výše uvedený postup nebude dodržen, narazíte pravděpodobně na komplikace jak v okamžiku předávání dat na MŠMT v rámci individuálního sběru dat o žácích (nebude naplněna např. minimální kapacita třídy), tak při tisku vysvědčení.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je výborným pomocníkem každého ředitele školy.

Mgr. František Halada
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...