10

Vzhledem k aktuálnímu uzavření škol coby opatření proti šíření koronaviru umožňujeme nově školám tisknout přímo z evidence žáků dokument Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Věříme, že Vám i rodičům Vašich žáků tato tisková sestava zjednoduší práci v současné složité situaci.

Tisková sestava, kterou v systému najdete pod názvem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, vychází ze vzoru, vytvořeného Českou správou sociálního zabezpečení. Na stránkách této organizace se dozvíte veškeré potřebné informace. Zde uvádíme ty nejdůležitější pokyny: nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje rodič tiskopisem žádosti, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení/škola, které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Rodič doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Tiskovou sestavu Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let si nejprve vyhledejte v menu Výstupy – Tiskové sestavy – Seznam sestav, a to v záložce „Tiskové sestavy Školy OnLine. Zde si ji označte a zkopírujte do tiskových sestav Vaší organizace. Generovat sestavu doporučujeme přes menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti: na filtru si vyberte konkrétní třídu a pomocí tlačítka „Zobrazit“ získejte seznam žáků třídy. Poté vyznačte ty, jimž potřebujete žádost vygenerovat, a klikněte vpravo dole pod seznamem žáků na malou ikonu tiskárny. V dialogovém okně se vypíšou dostupné tiskové sestavy. Vyhledejte mezi nimi sestavu Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let a klikněte u ní na tlačítko „Generovat“. V novém okně se vygeneruje dokument pro vybrané žáky. Proveďte vizuální kontrolu dokumentu a v horní části okna doplňte potřebné údaje (např. datum, dokdy je škola uzavřena). Jakmile bude dokument kompletní, vytiskněte jej pomocí volby "Tisk" - "Tisk do PDF". Pro školy, které požadují vyšší kvalitu tisku doporučujeme vygenerovanou sestavu nejdříve uložit do PDF přes volbu "Uložit" - "Adobe Acrobat Soubor..." a v otevřeném dialogovém okně nastavit hodnotu v poli "Rozlišení obrázku:" minimálně na "200" a v poli "Kvalita obrázku:" nastavit hodnotu "100%" a následně soubor otevřít a vytisknout. Nezapomeňte následně také přidat podpis a razítko školy.

Závěrem upozorňujeme, že rodiče musí před odevzdáním zaměstnavateli vyplnit část B dokumentu.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...