10

Vzhledem k aktuálnímu uzavření škol coby opatření proti šíření koronaviru umožňujeme nově školám tisknout přímo z evidence žáků dokument Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Věříme, že Vám i rodičům Vašich žáků tato tisková sestava zjednoduší práci v současné složité situaci.

Tisková sestava, kterou v systému najdete pod názvem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, vychází ze vzoru, vytvořeného Českou správou sociálního zabezpečení. Na stránkách této organizace se dozvíte veškeré potřebné informace. Zde uvádíme ty nejdůležitější pokyny: nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje rodič tiskopisem žádosti, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení/škola, které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Rodič doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Tiskovou sestavu Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let si nejprve vyhledejte v menu Výstupy – Tiskové sestavy – Seznam sestav, a to v záložce „Tiskové sestavy Školy OnLine. Zde si ji označte a zkopírujte do tiskových sestav Vaší organizace. Generovat sestavu doporučujeme přes menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti: na filtru si vyberte konkrétní třídu a pomocí tlačítka „Zobrazit“ získejte seznam žáků třídy. Poté vyznačte ty, jimž potřebujete žádost vygenerovat, a klikněte vpravo dole pod seznamem žáků na malou ikonu tiskárny. V dialogovém okně se vypíšou dostupné tiskové sestavy. Vyhledejte mezi nimi sestavu Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let a klikněte u ní na tlačítko „Generovat“. V novém okně se vygeneruje dokument pro vybrané žáky. Proveďte vizuální kontrolu dokumentu a v horní části okna doplňte potřebné údaje (např. datum, dokdy je škola uzavřena). Jakmile bude dokument kompletní, vytiskněte jej pomocí volby "Tisk" - "Tisk do PDF". Pro školy, které požadují vyšší kvalitu tisku doporučujeme vygenerovanou sestavu nejdříve uložit do PDF přes volbu "Uložit" - "Adobe Acrobat Soubor..." a v otevřeném dialogovém okně nastavit hodnotu v poli "Rozlišení obrázku:" minimálně na "200" a v poli "Kvalita obrázku:" nastavit hodnotu "100%" a následně soubor otevřít a vytisknout. Nezapomeňte následně také přidat podpis a razítko školy.

Závěrem upozorňujeme, že rodiče musí před odevzdáním zaměstnavateli vyplnit část B dokumentu.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...