17

Od roku 2012 byla ve fázi pokusného ověřování na vybraných školách možnost získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Tento  model  se projevil jako vhodný, a proto došlo k zakotvení této možnosti do právních předpisů. 

Všechny střední školy tak mohou od školního roku 2021/2022 standardně vzdělávat žáky v těchto spojených oborech (L0+H) podle novelizovaných školských předpisů. V souladu s touto novelou byla upravena aplikace Škola OnLine. 

Pojďme si nyní shrnout jakým způsobem toto vzdělávání u žáků zaevidujete v systému. 

Prvním předpokladem a evidenci tohoto vzdělávání je je založení příslušného oboru do číselníku oborů v menu Správa aplikace - Číselníky - Obory. 

V poli "Kód a název oboru" zaevidujete obor s maturitní zkouškou a v poli "Druh vzdělání" vyberete hodnotu "Střední s maturitní zkouškou i výučním listem". 

V návaznosti na tento druh vzdělání aplikace umožní zaevidovat druhý doplňkový obor viz. pole " Kód a název doplňujícího oboru"

Ve školní matrice na kartě žáka pak na detailu záznamu vztahujícího se k Oboru vzdělávání vložíte u žáka příslušný obor. Jeho zobrazení bude na kartě žáka vypadat následovně: 

Metodický návod MŠMT k organizaci vzdělávání v oborech vzdělání, ve kterých lze získat současně střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou naleznete na tomto odkazu. V tomto návodu naleznete mimo jiné i seznam oborů vzdělání, v nichž je možné tento způsob vzdělávání uskutečňovat.

V souladu s tím, jak bude Ministerstvo školství blíže specifikovat požadavky na tisky vysvědčení a jiné agendy, budeme dále v úpravách aplikace pokračovat. 

Publikováno v: Novinky z aplikace


Enter Title

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...