03

V tomto článku Vás seznámíme s přehledem změn v aplikaci, které jsme pro Vás připravili na měsíc leden. V systému je naleznete již v druhém lednovém týdnu. Novinky se týkají zejména odesílání elektronických omluvenek a jejich vyřízení.

Na základě Vaší zpětné vazby jsme pro Vás rovněž upravili barevné zobrazení symboliky v docházce. Věříme, že tyto úpravy opět přispějí k uživatelskému zpříjemnění práce s aplikací.  

ELEKTRONICKÉ OMLUVENKY

  • Nový formulář Elektronické omluvenky

Omluvenky nyní naleznete a vyřizujete přehledně z jednoho místa na formuláři Elektronické omluvenky. Odpadá tedy již nekomfortní hledání doručených omluvenek v rámci přijatých zpráv a současně se k omluvenkám dostane třídní učitel a každý uživatel s rolí zástupce třídního učitele. 

Formulář pro správu elektronických omluvenek je nově umístěn v menu Třídní kniha – Zadávání absence – Elektronické omluvenky a současně v menu Třídní kniha – Třídní kniha – Elektronické omluvenky.

Nezapomněli jsme ani na plnoleté studenty, kteří mají ve svém rozhraní automaticky, po dosažení plnoletosti, přístup na formulář Elektronické omluvenky s možností odeslání omluvenky.


Přidali jsme i funkčnost, která Vás bude informovat o nově doručených omluvenkách v záhlaví aplikace. Po přihlášení do systému máte tak k dispozici rychlou informaci o nově doručených omluvenkách, které čekají na vyřízení.

 


Bližší informace k používání modulu Elektronické omluvenky naleznete na konci článku v přiloženém manuálu ve formátu PDF.

 

Elektronické omluvenky v rozhraní zákonného zástupce/zletilého žáka

  • Nový formulář pro hromadné omlouvání

Zákonní zástupci jistě uvítají novou funkčnost, prostřednictvím které je umožněno hromadné omluvení absence, kterou má žák evidovanou v systému. Formulář je dostupný v menu Docházka – Výpis docházkyPodrobný výpis docházky.

Prostřednictvím tohoto formuláře získá zákonný zástupce/zletilý žák přehledné informace o docházce za zvolené období v rámci jednotlivých vyučovacích hodin dle rozvrhu. Zároveň mu je umožněno zpětně pro nevyhodnocenou absenci odeslat elektronickou omluvenku.

  • Odeslání elektronické omluvenky z rozhraní zákonného zástupce

Vše, co se týká absence a jejího omlouvání je nově nyní přehledně k dispozici v menu Docházka. Formulář pro odeslání elektronické omluvenky zákonní zástupci naleznou v menu Docházka – Omlouvání absence – Elektronická omluvenka.  

Bližší informace k používání formuláře Podrobný výpis docházky a Elektronické omluvenky jsou k dispozici v uživatelské příručce pro zákonné zástupce na uvedených odkazech. 

  • Rychlý přístup k odeslání zprávy a omluvenky

V rozhraní žáka/zákonného zástupce jsme zrychlili přístup k odeslání zprávy a elektronické omluvenky. Prostřednictvím tlačítka se symbolem „+“ dojde k zobrazení formuláře pro odeslání nové zprávy/zadání nové omluvenky.