12

Proces tisku vysvědčení může přinášet různé otázky a nejasnosti, proto jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji řešené situace. Věříme, že tento přehled vám usnadní práci a ušetří čas. 

 • Nezapomeňte, že jsme tu pro Vás v období od 17. - 28. června 2024 na lince technické podpory každý den již od 07:00 - 16:00 hodin. 

  1.   Na vysvědčení se mi netiskne třídní učitel/ředitel. Co s tím?

  • Zkontrolujte, zda jste v nastavení parametrů tisku vysvědčení označili příznak „Tisknout ředitele a třídního učitele“ na „ANO“.
  • Ujistěte se, že máte aktuální údaje o řediteli ve formuláři Vlastnosti organizace.
  • Prověřte nastavení třídního učitele na detailu třídy v Číselníku tříd.


   2.   Nesouhlasí mi počet let splněné povinné školní docházky na vysvědčení.  Jak zajistím, aby se mi generoval správný počet let?

  • Zkontrolujte na kartě žáka záložku Probíhající vzdělávání. Hodnota v poli Počet let k datu zahájení vzdělávání by měla odpovídat stavu k datu zahájení vzdělávání žáka na Vaší škole. Žáci, kteří zahajovali vzdělávání na Vaší škole v 1. ročníku a po celou dobu se vzdělávají u Vás, by zde měli mít hodnotu 0.

3.   Jak vytisknu kombinované hodnocení se známkami a slovním hodnocením?

 • Pokud hodnotíte známkami a současně vybrané předměty slovně, doporučujeme zadat slovní hodnocení na detailu uzávěrky žáka v předmětu. Následně použijte vzor ZŠ klasifikace A 10 nebo A 20 (bianco) + List B (2. pololetí, bianco). 

TIP: Pokud hodnotíte kombinovaným hodnocením, případně pouze slovním hodnocením a v 1. pololetí jste vydávali výpis z vysvědčení, je zapotřebí ve 2. pololetí tisknout List A a současně List B za 1. a 2. pololetí.

      4.  Netiskne se nám rodné číslo na vysvědčení u ukrajinských žáků. Je to v pořádku? 

 • Pokud žák nemá přiděleno české rodné číslo, údaj se na vysvědčení automaticky proškrtne. Rodné číslo se totiž u cizinců na vysvědčení neuvádí.

      5.  Nesouhlasí mi absence žáka v uzávěrce a na vysvědčení. Co s tím?

 • V případě, že je problém na uzávěrce třídního učitele, použijte zde tlačítko „Přepočítat“ pro přepočítání vyhodnocené absence k požadovanému datu. Pokud zadáváte absenci na formuláři Zadávání vysvědčení, jednoduše zde upravte hodnoty absence v poli Zameškané hodiny.

       6.  Jak zajistím, aby se mi tiskly pochvaly na vysvědčení?

 • Prověřte uzávěrku třídního učitele a zaškrtnutí ve sloupci „Pochvaly a jiná ocenění“. Pokud není sloupec označen, použijte tlačítko „Nastavit pochvaly“ pro výběr a vložení zadané pochvaly na uzávěrku. Nezapomeňte, že tlačítko „Nastavit pochvaly“ je aktivní pouze v případě uzávěrek ve stavu „nepotvrzeno“.

7.  Chybí nám celkové hodnocení na vysvědčení. Co s tím?

 • Zkontrolujte Uzávěrku třídního učitele, zda ve sloupci Celkové hodnocení máte údaj zobrazen. Zároveň prověřte, zda odpovídá navrhovanému celkovému hodnocení. To pak následně přesuňte do pole Celkové hodnocení pomocí tlačítko s šipkou.
 • V případě, že zadáváte hodnocení na formuláři Zadávání hodnocení, vyberte jednoduše celkové hodnocení z možností ve výběrovém poli. Celkové hodnocení může chybět z důvodu kombinovaného hodnocení, ze kterého systém nepozná, jaký stupeň celkového hodnocení žákovi náleží.

  8.  V zobrazeném náhledu vysvědčení se některé údaje ve 2. pololetí proškrtávají. Co je příčinou a jak to opravím?

 • Pravděpodobně nemáte vyplněno Celkové hodnocení ve 2. pololetí na vysvědčení. Postupujte podle kroků v bodu 7.

  9.   Jakým žákům se generuje doložka o získání základního vzdělání na vysvědčení?

 • Doložka se uvádí na vysvědčení při úspěšném ukončení 9. ročníku – získání základního vzdělání. Vybíráte vzor Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ (klasifikace) (bianco).
 • U absolventů základní školy speciální jde o získání základů vzdělávání. Volíte například vzor Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A (2. pololetí, bianco). Na vysvědčení se doložka generuje automaticky s ohledem na správný výběr vzoru.

  10.  Jak nastavím jedno datum na vysvědčení pro celou školu?

 • Nastavení je umožněno na formuláři Výchozí datum na vysvědčení.
 • Pro aktuální období 2. pololetí na formuláři Výchozí datum na vysvědčení proveďte hromadné označení tříd, vyplňte v části Nastavovaná hodnota pro datum na vysvědčení datum pro 1. a 2. pololetí a potvrďte uložení dat do tabulky tlačítkem Nastavit obě pololetí.
 • Propsání data na vysvědčení provedete pomocí tlačítka Uložit a nastavit.

TIP: Pro generování vysvědčení doporučujeme používat volby Export vysvědčení do PDF na formuláři Tisk vysvědčení, případně po zobrazení náhledu vysvědčení v prohlížeči uložit vysvědčení před tiskem do PDF formátu. Jedině tak si zajistíte kompletní zobrazení dat na vysvědčení tak, jak budou zobrazena při tisku.

Doporučujeme rovněž shlédnout toto video:

Tisk vysvědčení

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...