23

S přípravou na nový školní rok souvisí ukončení vzdělávání žáků, kteří odcházejí na jinou školu a žáků, kteří úspěšně ukončili vzdělávání na ZŠ, SŠ nebo VOŠ.

Tyto kroky doporučujeme v sytému udělat před samotným převodem dat na nový školní rok.


Přehledně jsme pro vás shrnuli situace, za jakých k ukončení vzdělávání dochází a k jakému datu žáky/studenty správně ukončit. Správným ukončením vzdělávání žáků/studentů se tak můžete vyhnout případným komplikacím při podzimním sběru dat ze školních matrik.


 Ukončení žáků základní školy

Způsob ukončení

Datum ukončení

Kód ukončení

Žák přestoupil po 5. nebo 7. ročníku ZŠ do víceletého gymnázia nebo konzervatoře

31. srpna příslušného školního roku

Přestup do SŠ před ukončením povinné školní docházky

Žák přestupuje v průběhu povinné školní docházky na jinou školu

31. srpna příslušného školního roku

Přestup na jinou základní školu

Žák úspěšně ukončil povinnou školní docházku

30. června příslušného školního roku

Ukončení školní docházky na ZŠ – základní vzdělání

Žák splnil povinnou školní docházku v nižším ročníku nebo neprospěl v 9. ročníku, ale nepokračuje v základním vzdělávání

30. června příslušného školního roku

Ukončení povinné docházky v nižším ročníku nebo bez stupně vzdělání

 

Upozornění: Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku.

Ukončení žáků střední školy

Způsob ukončení

Datum ukončení

Kód ukončení

Student vykonal závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium v řádném termínu

Datum vykonání zkoušky

Úspěšné absolvování

Student nevykonal z jakéhokoli důvodu příslušnou zkoušku do konce června

30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

Ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky

Student posledního ročníku, který tento poslední ročník úspěšně ukončil, ale z jakéhokoliv důvodu nesložil do konce června závěrečnou (maturitní) zkoušku (všechny její části), resp. absolutorium.

30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

Ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky

Student posledního ročníku, který tento poslední ročník úspěšně neukončil a nebude jej opakovat.

30.června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

Nepostoupení do vyššího ročníku, nesplnění podmínek pro konání zkoušky

Student, který zanechal vzdělávání, a nevztahuje se na něj žádný z výše uvedených případů.

Datum ukončení vzdělávání

Zanechání vzdělávání

 

Doporučujeme rovněž shlédnout toto video: 

Ukončení vzdělávání žáků na základní škole

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...