Vstupy pro 'Lucie Štruncová'

Začátkem června 2010 se v Praze konala evropská konference ke kvalitnímu a efektivnímu vedení škol ve 21. století. Její účastnící se zabývali tím, jaké podmínky vytvořit, aby žáci ve školách dosáhli těch nejlepších výsledků, které jsou ovlivněny především dovednostmi, schopnostmi a kompetencemi kvalitních učitelů. Klíčová je také role vedení školy, což dokládají nejlepší vzdělávací systémy na světě, které jsou založeny právě na kvalitním vedení lidí, na tzv. leadershipu. Ve světě je také běžné, že má ředitel k dispozici tzv. business manažera, a pak má více času věnovat se hlavně kvalitě výuky, i když mu určité množství administrativních povinností stále zůstává. Jako problém českého školství se jeví, že práce vedení školy má více administrativní povahu, ředitelé pak mají málo času sledovat, jak kantoři vyučují. V Belgii se tento problém vyřešil sdružením škol do menších skupin, díky nimž mohou ředitelé část administrativních povinností sdílet, popř. je přenést na společného pracovníka.   
Plzeňští učitelé budou moci díky evropské dotaci zdarma navštěvovat kurzy na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Zde budou seznámeni s příčinami změn klimatu a přírody. Učitelé se totiž stále častěji setkávají ze strany studentů s dotazy tohoto typu. Fakulta tím tedy reaguje na nedostatečné znalosti kantorů z oblasti environmentální výchovy. Tento obor se rozvíjí od 70. let 20. století, ovšem do osnov škol se téměř vůbec nedostal. Kurzy budou probíhat v rámci dalšího vzdělávání již od října 2010 a jejich lektory budou odborníci ze Západočeské univerzity a Západočeského muzea v Plzni.
Policie ČR plánuje opět o letošních letních prázdninách velké množství silničních kontrol, jelikož červenec a srpen jsou tradičně nejrizikovější měsíce z pohledu bezpečnosti. Po celé republice budou také probíhat různé dopravně bezpečnostní akce. Zvýšená kontrola se bude týkat i posledních dní školního roku. Policie též apeluje na řidiče, aby v okolí škol jezdili se zvýšenou opatrností. Dalším rizikem je i skutečnost, že o prázdninách jezdí děti častěji na kole nebo na in-line bruslích, samozřejmostí je tedy nutnost používat ochranné přilby a reflexní prvky na oblečení.
ODS, TOP 09 a VV se shodují, že nynější ministerstvo školství by mělo změnit svůj název. Nově by se tedy mělo jmenovat „Ministerstvo pro vzdělávání, vědu, mládež a sport“. Řada expertů totiž poukazuje na fakt, že stávající pojmenování má zúžený význam, tento resort se totiž nezabývá pouze školami, ale komplexně celým vzděláváním. Změna názvu však bude znamenat mnoho administrativních komplikací, změnit se bude muset logo, všechny vizitky, hlavičky dokumentů, razítka, propagační materiály apod. Již nyní je tedy zřejmé, že tento krok bude finančně náročný, počítá se s několika set tisíci korun.
OSN vyhlásila dne 26. června 1987Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a ilegálnímu obchodu s nimi“. I v České republice se toto datum stalo synonymem snahy o zvýšení vědomí společnosti o boji proti drogám a o podpoře preventivních opatření. V roce 2007 skončila naše země v Evropské školní srovnávací studii ESPAD s velmi alarmujícími výsledky ohledně počtu dětí a mladistvých a jejich užívání alkoholu, konopných látek a kouření. Marihuana a jiné nové syntetické drogy amfetaminového typu jsou v letošním roce označeny za nejrozšířenější drogy s největším počtem uživatelů.
Strana 41 z 102První   Předchozí   36  37  38  39  40  [41]  42  43  44  45  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...