Vstupy pro 'Eva Oherová'

Abychom zjednodušili zápis do třídní knihy, přidali jsme na konci března do Školy OnLine možnost předdefinovat si číselník druhů absence. Pokud si číselník nastavíte, stále samozřejmě zůstává možnost, aby vyučující zapsal text dle vlastního uvážení. Pokud se však bude jednat o standardní absenci (např. nemoc) nemusí již vyučující tento důvod absence vypisovat, ale pouze vybere z nabízených možností.  

Kromě škol, kde žáci skládají české státní maturity, existují v ČR i školy, kde mohou studenti skládat kromě české maturity i prestižní mezinárodní cambridgeskou maturitu Level A (Cambridge Advance) nebo IGCSE (Cambridge secondary 2) z vybraných předmětů. Tyto typy zkoušek jsou mezinárodně uznávány a studenti těchto škol mají velmi dobrou šanci pro přijetí na zahraniční univerzity. Pro studenty, jejichž úroveň anglického jazyka není pro tyto typy zkoušek zcela dostačující, je na některých školách připraven i podpůrný program ELL (English Language Learners).

Dne 19. března 2014 se Škola OnLine zúčastnila konference ICT ve školství, která se konala v Malostranském paláci v Praze. Jednalo se o odbornou konferenci a zároveň výstavu o informačních a komunikačních technologiích ve školství. Sešli se zde pedagogové, ICT metodici, zástupci pedagogických a vzdělávacích institucí, představitelé státní správy, dodavatelé ICT technologií, představitelé univerzit a odborné veřejnosti aby si poslechli přednášky a seznámili se s nejnovějšími trendy v používání moderních technologií ve školství.

Jak jistě víte, karta žáka ve Školní matrice obsahuje poměrně mnoho údajů, které je potřeba pečlivě vyplnit. Tyto údaje musí být správné jak z hlediska předávání dat na MŠMT, tak z pohledu školy. Pokud se dostanete do situace, kdy žák/student ukončí vzdělávání na Vaší škole, přejde na jinou a poté se vrátí, je nutné mu z legislativních důvodů založit vždy novou kartu. Což znamená další pečlivé vyplňování všech údajů žáka ve Školní matrice. Abychom Vám tuto práci usnadnili, připravili jsme funkci Kopírování karty žáka.

V minulém článku o přihláškách na střední školu jsme Vám slíbili přihlášku, do které se automaticky doplní i údaje o škole, kam se žák hlásí. Plníme tedy slib a tato přihláška je nyní dostupná v Tiskových sestavách pod názvem "Přihláška ke vzdělávání 9. ročník - s údaji o zaevidované SŠ". Samozřejmostí jsou verze i pro ostatní ročníky. Pro správnou funkci této tiskové sestavy je však nutné vyplnit příslušné údaje v matrice na kartě žáka a to na záložce Další vzdělávání.

Strana 48 z 49První   Předchozí   40  41  42  43  44  45  46  47  [48]  49  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...