Přehled vypsaných školení

Uzavírání ročníkového hodnocení a tisk vysvědčení v systému Škola OnLine - webinář, 2. 6. 2022

Webinář je určen všem uživatelům systému (zejména administrátorům systému na škole), kteří zodpovídají za uzávěrky učitele, uzávěrky třídního učitele a tisk ročníkového vysvědčení. 

Cílem webináře je předat ucelené informace o tom, jak uzavírat hodnocení v předmětu, zadávat slovního hodnocení a  vytisknout závěrečné vysvědčení za 2. pololetí. Dále budou účastníci webináře seznámeni s tím,  co je předpokladem úspěšného tisku vysvědčení a jak se vypořádat s případnými komplikacemi při tisku. 

Webinář je určen zejména pro školy, které používají rozvrh a zadávají závěrečné hodnocení prostřednictvím uzávěrek učitele. Prostor bude věnován i způsobu hromadného zadávání známek na vysvědčení. 

Uzavírání ročníkového hodnocení a tisk vysvědčení v systému Škola OnLine - webinář, 26. 5. 2022

Webinář je určen všem uživatelům systému (zejména administrátorům systému na škole), kteří zodpovídají za uzávěrky učitele, uzávěrky třídního učitele a tisk ročníkového vysvědčení. 

Cílem webináře je předat ucelené informace o tom, jak uzavírat hodnocení v předmětu, zadávat slovního hodnocení a  vytisknout závěrečné vysvědčení za 2. pololetí. Dále budou účastníci webináře seznámeni s tím,  co je předpokladem úspěšného tisku vysvědčení a jak se vypořádat s případnými komplikacemi při tisku. 

Webinář je určen zejména pro školy, které používají rozvrh a zadávají závěrečné hodnocení prostřednictvím uzávěrek učitele. Prostor bude věnován i způsobu hromadného zadávání známek na vysvědčení. 

 

Školení "Uzavírání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení v systému Škola OnLine", Pardubice, 11. 1. 2022

Školení je určeno především pracovníkům, kteří na škole zodpovídají za uzavírání hodnocení a tisk ročníkových vysvědčení. Cílem školení je seznámit uživatele s jednotlivými kroky nezbytnými pro úspěšný tisk ročníkového vysvědčení v závislosti na používaném rozsahu aplikace a typu hodnocení.   

 

Školení bude probíhat prezenční formou. Bližší informace ke školení obdrží účastníci nejpozději 3 dny na e-mail evidovaný v registraci. 

Konání školení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. 

Školení bylo zrušeno z důvodu nenaplnění minimální kapacity.

Online školení "Uzavírání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení v systému Škola OnLine" - 5. 1. 2022 09:00 - 16:00

Školení je určeno především pracovníkům, kteří na škole zodpovídají za uzavírání hodnocení a tisk ročníkových vysvědčení. Cílem školení je seznámit uživatele s jednotlivými kroky nezbytnými pro úspěšný tisk ročníkového vysvědčení v závislosti na používaném rozsahu aplikace a typu hodnocení.   

 

Školení bude probíhat prostřednictvím události v MS Teams. Odkaz pro vstup na webinář bude zaslán 3 dny před termínem webového školení na e-mail uvedený při registraci. 

Online školení "Uzavírání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení v systému Škola OnLine". 12. 1. 2022

Školení je určeno především pracovníkům, kteří na škole zodpovídají za uzavírání hodnocení a tisk ročníkových vysvědčení. Cílem školení je seznámit uživatele s jednotlivými kroky nezbytnými pro úspěšný tisk ročníkového vysvědčení v závislosti na používaném rozsahu aplikace a typu hodnocení.   

 

Školení bude probíhat prostřednictvím události v MS Teams. Odkaz pro vstup na webinář bude zaslán 3 dny před termínem webového školení na e-mail uvedený při registraci. 

Webové školení "Jak na kontrolu a tisk ročníkových vysvědčení v aplikaci ?"

Komu je webinář určen: Pro školy, které uzavírají hodnocení pro vybraná pololetí prostřednictvím Uzávěrky učitele a Uzávěrky třídního učitele a pro osoby, které zodpovídají na škole za kontrolu a tisk vysvědčení.

Obsah: Ukážeme si jak získat správný formulář pro generování vysvědčení/výpisu vysvědčení. Seznámíme se s předpoklady pro bezproblémový tisk vysvědčení, ukážeme si, jak se orientovat v tiskových výstupech pro tisk vysvědčení. Největší prostor bude věnovaný právě kontrole a vlastnímu generování vysvědčení.  Seznámíme se i s nejčastěji řešenými situacemi, které Vás při tisku vysvědčení mohou potkat a představíme si tiskové výstupu a statistické přehledy spojené s ročníkovým hodnocením v pololetí. 

Odkaz pro vstup na webinář bude zaslán 3 dny před termínem webového školení na e-mail uvedený při registraci. 

Webové školení "Jak na zadávání hodnocení a tisk vysvědčení? "

Komu je webinář určen: Pro všechny učitele, kteří pro uzavírání hodnocení používají formulář pro Hromadné zadávání známek (škola nepoužívá průběžné hodnocení ani uzávěrky učitele!).

Obsah: Seznámíme se s předpoklady pro zadávání hromadného hodnocení ve třídách a nastavení předmětů na vysvědčení. Ukážeme si jak vybrat správný tiskopis pro generování vysvědčení a výpisu z vysvědčení a projdeme si všechna úskalí tisku vysvědčení. Prostor bude rovněž na představení tiskových výstupů generovaných z aplikace v souvislosti s ročníkovým hodnocením. 

Odkaz pro vstup na webinář bude zaslán 3 dny před termínem webového školení na e-mail uvedený při registraci. 

Webové školení "Jak na Uzávěrky učitele a Uzávěrky třídního učitele v aplikaci Škola OnLine"

Komu je webinář určen: Všem učitelů a třídním učitelům, kteří uzavírají hodnocení prostřednictvím Uzávěrek učitele v aplikaci a následně Uzávěrky třídního učitele.

Obsah: Webinář bude zaměřený na zadávání hodnocení jak klasickými stupni hodnocení, tak slovního hodnocení. Probereme rovněž situace typu uvolnění z výuky či uznání v předmětu a doporučení, jak řešit případné individuality na uzávěrkách jednotlivých žáků. Představíme si i formulář s uzávěrkou třídního učitele, který je finálním krokem před vlastní kontrolou a tiskem vysvědčením.

Odkaz pro vstup na webinář bude zaslán 3 dny před termínem webového školení na e-mail uvedený při registraci. 

Uzavírání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení v systému Škola OnLine/dm Software, 10.1. 2020, Praha

Školení je primárně určeno pracovníkům zodpovědným za správu a konfiguraci školního informačního systému v rámci organizace a pracovníkům, kteří generují tiskové výstupy z aplikace (zodpovídají např. za tisk vysvědčení).

Účastníci se seznámí s možnostmi tvorby vlastních tiskových sestav v rámci školního informačního systému.

Po absolvování školení bude účastník schopen přizpůsobit si svým potřebám tiskové sestavy, které jsou přímou součástí informačního systému. Stejně tak bude schopen vytvářet vlastní jednoduché tiskové sestavy, využitelné pro získávání údajů ze systému. Tyto sestavy pak může poskytovat i všem ostatním uživatelům školního informačního systému.

Školení zahrnuje jak na návrh struktury dokumentu, tak i jeho vizuální podoby.

Speciální pozornost bude věnována tisku výstupů vztahujících se k vedení školní matriky (seznamy žáků apod.).

Uzavírání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení v systému Škola OnLine/dm Software, 8. 1. 2020, Ostrava

Školení zrušeno z důvodu nenaplnění minimální kapacity!

Školení je určeno především pracovníkům, kteří na škole zodpovídají za uzavírání hodnocení a tisk ročníkových vysvědčení. Cílem školení je seznámit uživatele s jednotlivými kroky nezbytnými pro úspěšný tisk ročníkového vysvědčení v závislosti na používaném rozsahu aplikace a typu hodnocení.   

Školení se bude rovněž věnovat tisku přihlášek na SŠ.

RSS
Vstup do Školy OnLine

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...