Přehled vypsaných školení

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine - 17. 5. 2022, Pardubice

Školení je věnováno administrátorům systému Školy OnLine případně uživatelům zodpovědným za generování tiskových výstupů a jejich úpravy. 1. blok školení je věnovaný především začátečníkům, kteří nemají zkušenosti s používáním tiskových výstupů případně chtějí si rozšířit základní povědomí o tom, jak tiskové výstupy používat a jakým způsobem se dají případně upravovat či vytvářit jednoduché tiskové výstupy z role uživatele. 

Školení bude probíhat prezenční formou v sídle společnosti Bakaláři software v Pardubicích. Bližší informace o školení obdrží registrovaní účastníci 3 dny před termínem školení. 

Školení bude realizováno při minimálním počtu 8 účastníků. 

ŠKOLENÍ BYLO PRO NENAPLNĚNÍ KAPACITY ZRUŠENO.

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine - 2. blok, Pardubice. 7. 12. 2021

Jedná se o školení navazující na Tvorbu tiskových sestav - 1. blok. Absolvováním školení si upevní účastníci své vědomosti načerpané v rámci 1. bloku školení a naučí se je aplikovat při tvorbě komplexních a rozsáhlých tiskových sestav. Školení se dále zaměřuje na využívání funkcí pro realizaci součtů, stejně jako na podmíněné formátování výstupů.

 

Školení bude probíhat prezenční formou. Bližší informace ke školení budou zasílány nejpozději 3 dny před termínem na e-maily uvedené v registraci. 

Konání školení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. 

Školení bylo zrušeno z důvodu nenaplnění minimální kapacity.

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine - 1. blok, 1. 12. 2021, Pardubice

Školení je primárně určeno pracovníkům zodpovědným za správu a konfiguraci školního informačního systému v rámci organizace a pracovníkům, kteří generují tiskové výstupy z aplikace (zodpovídají např. za tisk vysvědčení).

Účastníci se seznámí s možnostmi tvorby vlastních tiskových sestav v rámci školního informačního systému.

Po absolvování školení bude účastník schopen přizpůsobit si svým potřebám tiskové sestavy, které jsou přímou součástí informačního systému. Stejně tak bude schopen vytvářet vlastní jednoduché tiskové sestavy, využitelné pro získávání údajů ze systému. Tyto sestavy pak může poskytovat i všem ostatním uživatelům školního informačního systému.

Školení zahrnuje jak na návrh struktury dokumentu, tak i jeho vizuální podoby.

Speciální pozornost bude věnována tisku výstupů vztahujících se k vedení školní matriky (seznamy žáků apod.).

 

Školení bude probíhat prezenční formou. Bližší informace ke školení obdrží účastníci nejpozději 3 dny před termínem na e-mail uvedený při registraci. 


Konání školení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. 


Školení bylo z důvodu nenaplnění minimální kapacity zrušeno.

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine/dm Software - 2. blok, 9. 12. 2019, Pardubice

Školení bylo z důvodu nenaplněné kapacity zrušeno.

Jedná se o školení navazující na Tvorbu tiskových sestav - 1. blok. Absolvováním školení si upevní účastníci své vědomosti načerpané v rámci 1. bloku školení a naučí se je aplikovat při tvorbě komplexních a rozsáhlých tiskových sestav. Školení se dále zaměřuje na využívání funkcí pro realizaci součtů, stejně jako na podmíněné formátování výstupů.

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine - 1. blok, 3. 12. 2019, Olomouc

Školení bylo zrušeno z důvodu nenaplnění minimálni kapacity!

Školení je primárně určeno pracovníkům zodpovědným za správu a konfiguraci školního informačního systému v rámci organizace a pracovníkům, kteří generují tiskové výstupy z aplikace (zodpovídají např. za tisk vysvědčení).

Účastníci se seznámí s možnostmi tvorby vlastních tiskových sestav v rámci školního informačního systému.

Po absolvování školení bude účastník schopen přizpůsobit si svým potřebám tiskové sestavy, které jsou přímou součástí informačního systému. Stejně tak bude schopen vytvářet vlastní jednoduché tiskové sestavy, využitelné pro získávání údajů ze systému. Tyto sestavy pak může poskytovat i všem ostatním uživatelům školního informačního systému.

Školení zahrnuje jak na návrh struktury dokumentu, tak i jeho vizuální podoby.

Speciální pozornost bude věnována tisku výstupů vztahujících se k vedení školní matriky (seznamy žáků apod.).

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine - 1. blok, 2. 12. 2019, Praha

Školení je primárně určeno pracovníkům zodpovědným za správu a konfiguraci školního informačního systému v rámci organizace a pracovníkům, kteří generují tiskové výstupy z aplikace (zodpovídají např. za tisk vysvědčení).

Účastníci se seznámí s možnostmi tvorby vlastních tiskových sestav v rámci školního informačního systému.

Po absolvování školení bude účastník schopen přizpůsobit si svým potřebám tiskové sestavy, které jsou přímou součástí informačního systému. Stejně tak bude schopen vytvářet vlastní jednoduché tiskové sestavy, využitelné pro získávání údajů ze systému. Tyto sestavy pak může poskytovat i všem ostatním uživatelům školního informačního systému.

Školení zahrnuje jak na návrh struktury dokumentu, tak i jeho vizuální podoby.

Speciální pozornost bude věnována tisku výstupů vztahujících se k vedení školní matriky (seznamy žáků apod.).

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine/dm Software - I. blok, 23.4.2019, Olomouc

Školení je primárně určeno pracovníkům zodpovědným za správu a konfiguraci školního informačního systému v rámci organizace a pracovníkům, kteří generují tiskové výstupy z aplikace (zodpovídají např. za tisk vysvědčení).

Účastníci se seznámí s možnostmi tvorby vlastních tiskových sestav v rámci školního informačního systému.

Po absolvování školení bude účastník schopen přizpůsobit si svým potřebám tiskové sestavy, které jsou přímou součástí informačního systému. Stejně tak bude schopen vytvářet vlastní jednoduché tiskové sestavy, využitelné pro získávání údajů ze systému. Tyto sestavy pak může poskytovat i všem ostatním uživatelům školního informačního systému.

Školení zahrnuje jak na návrh struktury dokumentu, tak i jeho vizuální podoby.

Speciální pozornost bude věnována tisku výstupů vztahujících se k vedení školní matriky (seznamy žáků apod.).

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine/dm Software - 2. blok, 7.5.2019, Praha

Jedná se o školení navazující na Tvorbu tiskových sestav - 1. blok. Absolvováním školení si upevní účastníci své vědomosti načerpané v rámci 1. bloku školení a naučí se je aplikovat při tvorbě komplexních a rozsáhlých tiskových sestav. Školení se dále zaměřuje na využívání funkcí pro realizaci součtů, stejně jako na podmíněné formátování výstupů.

Školení tvorby tiskových sestav v systému Škola OnLine/dm Software - I. blok, 20.3.2019, Praha

Školení je primárně určeno pracovníkům zodpovědným za správu a konfiguraci školního informačního systému v rámci organizace a pracovníkům, kteří generují tiskové výstupy z aplikace (zodpovídají např. za tisk vysvědčení).

Účastníci se seznámí s možnostmi tvorby vlastních tiskových sestav v rámci školního informačního systému.

Po absolvování školení bude účastník schopen přizpůsobit si svým potřebám tiskové sestavy, které jsou přímou součástí informačního systému. Stejně tak bude schopen vytvářet vlastní jednoduché tiskové sestavy, využitelné pro získávání údajů ze systému. Tyto sestavy pak může poskytovat i všem ostatním uživatelům školního informačního systému.

Školení zahrnuje jak na návrh struktury dokumentu, tak i jeho vizuální podoby.

Speciální pozornost bude věnována tisku výstupů vztahujících se k vedení školní matriky (seznamy žáků apod.).

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine/dm Software - I. blok, 21.3.2019, Plzeň

Školení je primárně určeno pracovníkům zodpovědným za správu a konfiguraci školního informačního systému v rámci organizace a pracovníkům, kteří generují tiskové výstupy z aplikace (zodpovídají např. za tisk vysvědčení).

Účastníci se seznámí s možnostmi tvorby vlastních tiskových sestav v rámci školního informačního systému.

Po absolvování školení bude účastník schopen přizpůsobit si svým potřebám tiskové sestavy, které jsou přímou součástí informačního systému. Stejně tak bude schopen vytvářet vlastní jednoduché tiskové sestavy, využitelné pro získávání údajů ze systému. Tyto sestavy pak může poskytovat i všem ostatním uživatelům školního informačního systému.

Školení zahrnuje jak na návrh struktury dokumentu, tak i jeho vizuální podoby.

Speciální pozornost bude věnována tisku výstupů vztahujících se k vedení školní matriky (seznamy žáků apod.).

RSS
Vstup do Školy OnLine

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...