Vstupy pro červen 2012

Společnost CERMAT již přijala 7.827 žádostí o přezkoumání hodnocení maturitních zkoušek. Největší část se týkala hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti, dále pak hodnocení didaktického testu z matematiky také v základní úrovni. Bylo již posouzeno zhruba 2/3 stížností a ve 326 případech bylo vydáno kladné doporučení.

Na webovém semináři „Připravujeme se na nový školní rok“ zazněly od účastníků dotazy, které pravděpodobně řeší více uživatelů aplikace Škola OnLine - Katedra. Odpovědi na ně proto shrnujeme v tomto článku. Pokud jste se semináře nemohli zúčastnit, můžete si též prohlédnout video věnující se této problematice.

Škola OnLine přeje žákům a studentům krásné prožití prázdnin, naplněných odpočinkem a nezapomenutelnými zážitky, všem pedagogickým pracovníkům pak poklidnou dovolenou a mnoho příjemných okamžiků v období letních měsíců.

Filosofická fakulta UK v Praze pořádá letní kurz „Léto s FF UK“ a odborné stáže „24 hodin s FF UK“ pro nadané žáky středních škol se zájmem o humanitní vědy.

Kurz „Léto s FF UK“ se uskuteční ve dnech 27. až 30. 8. 2012 v prostorách hlavní budovy FF UK. Účastníci se seznámí se základy vědecké práce v humanitních oborech, jak efektivně studovat a pracovat s odbornou literaturou či jakým způsobem psát vědecké práce.

V průběhu života získáváme mnoho „kompetencí“ mimo školní (formální) vzdělávání v procesu tzv. celoživotního učení. Jde o souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti. Jejich rozpoznání a trvalé rozvíjení je proto velmi důležité, ale ne vždy snadné. Napomoci vám k tomu může sborník „Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží“, který vyšel v rámci národního projektu Klíče pro život a jedné z jeho klíčových aktivit – Uznávání neformálního vzdělávání.

Strana 1 z 3První   Předchozí   [1]  2  3  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...