13
Poslanci na své - zřejmě poslední - předvolební schůzi schválili novelu, která by ředitele škol měla zprostit povinnosti podávat majetková přiznání. Senát tak ve Sněmovně neuspěl s návrhem, aby se zákon o střetu zájmů vztahoval jen na zákonodárce, členy vlády nebo šéfy ústředních orgánů. Naopak poslanci odhlasovali původní znění návrhu, který povinnosti předkládat majetková přiznání zbavuje jen ředitele škol a školských zařízení.
Autory novely, která nyní míří k prezidentovi, jsou tři poslanci bývalé vládní koalice včetně exministra školství Ondřeje Lišky. Jejich cílem bylo osvobodit ředitele škol od povinnosti podávat přiznání již v roce letošním. Podle exministra není hrozba střetu zájmů u ředitelů škol natolik závažná, aby ospravedlňovala povinnost podávat oznámení o majetku a další zásahy do ústavou zaručeného práva na soukromí.
 
Ředitelé škol tak museli svůj majetek přiznávat nejspíše pouze jednou. Úředníci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kteří majetková přiznání přijímali, je pouze umisťovali na webové stránky. Kontrola vlastního střetu zájmů již však byla výlučně na veřejnosti, která smí do registru na internetu nahlížet. Přístup do registru oznámení je ovšem zpřístupněn pouze osobám, které podaly písemnou žádost.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...