14

Vláda ČR schválila 13. dubna novelu školského zákona. Podle ministra školství Josefa Dobeše se tímto krokem výrazně sníží byrokracie na školách. Zároveň se však ministr brání tomu, že by novela znamenala návrat k povinným školním osnovám, a dodává: "V žádném případě tato novela nebude učitelům diktovat, co mají dělat. Vytvořili jsme pro ně didaktickou pomůcku, která jim bude sloužit jako návod, nikoliv nařízení". Tato pomůcka má učitelům pomoci při tvorbě ŠVP.

MŠMT dále navrhlo stanovení obsahu vybraných vzdělávacích oblastí jako možné kritérium pro tvorbu ŠVP základního vzdělávání. Ministerstvo školství by tak mělo pravomoc doplnit RVP základního vzdělávání podrobnějším vymezením obsahu vzdělávání v některých vzdělávacích oblastech (ČJL, MA, AJ). Dále se chce zaměřit na ty oblasti ve vzdělávání, ve kterých byly při mezinárodním srovnávání zjištěny špatné výsledky českých žáků.

Ministerstvo školství dále zdůraznilo, že dokument „Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a MA pro základní školu“ má charakter pouze doporučení, tj. nejedná se o povinné dokumenty. Využít jej mohou zejména školy, které potřebují poradit při tvorbě osnov.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...