28

Projekt byl spuštěn v září 2011 a trvat by měl do června 2012. Nyní jej testuje 95 českých škol, které postupně navštěvují pracovní skupiny MŠMT, aby zjistily, zda je projekt úspěšný. Školy se staví k projektu kladně, neboť jim pomáhá při výchovné práci.

K nejčastějším důvodům pro jednání s rodiči patří opakované výchovné problémy, jakými jsou neplnění školních povinností a domácích úkolů, nevhodné chování k pracovním školy, pozdní příchody, porušování školního řádu atd.

Smlouva obsahuje závazky pro školu, rodiče i žáka. V současnosti bylo podepsáno 95 smluv, z toho 20 na 1. stupni a 75 na 2. stupni ZŠ. Rodiče však zatím nemají povinnost tyto smlouvy podepisovat.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...