09

Na počátku října proběhl webinář věnující se evidenci dat žáků ve školní matrice a předávání dat z ní na ministerstvo školství. Semináře se zúčastnilo několik desítek uživatelů, převážně z řad administrátorů školního informačního systému Škola OnLine. Pro ty z Vás, kteří jste se nemohli semináře zúčastnit, máme připravený videozáznam části tohoto semináře. Přímí účastníci semináře měli navíc možnost klást rozličné otázky k dané problematice, čehož na závěr semináře aktivně využívali.

Ke stažení:Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...