13

MŠMT ve spolupráci s VŠE v Praze, Asociací pro mládež, vědu a techniku (AMAVET), Sdružením na podporu talentované mládeže ČR a dalšími partnery projektu vyhlašuje 7. ročník soutěže České hlavičky 2013. Soutěž je určena talentovaným středoškolákům v technické a přírodovědné oblasti.

Do poroty usednou odborníci ze zájmových sdružení, zástupci VŠ, univerzit a vědeckých ústavů. Ceny budou udělovat v 5 kategoriíchEkonomie a podnikání, Člověk a svět kolem něj (přírodní vědy – chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie), Svět počítačů a komunikace (informatika, matematika, elektrotechnika, programování), Řešení pro budoucnost (praktické návrhy, vynálezy, technologie, inovace v oblasti fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, dopravy) a Život a zdraví člověka (mikrobiologie, virologie, biomedicína). V rámci každé kategorie bude vyhlášen jeden vítěz, který získá finanční odměnu 30.000 Kč, diplom a sošku České hlavičky.

Do soutěže se můžete hlásit do 30. 6. 2013, a to buď jako jednotlivci, nebo v týmu o maximálním počtu 3 členů.

Bližší informace naleznete pod tímto odkazem.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...