21

Dosud bylo možné vykazovat pouze jedno platné doporučení. Aktualizací vyhlášky č. 27/2016 Sb. s účinností od 1. 1. 2020 byla zavedena paralelně platící doporučení.

Dojde-li ke  změně vzdělávacích potřeb žáka, může školské poradenské zařízení vydat nové doporučení před vypršením doby platnosti původního doporučení. Pokud je vzhledem k více druhům znevýhodnění žáka uvedených v § 16 odst. 9 zákona nezbytné vydání doporučení různými školskými poradenskými zařízeními s ohledem na jejich zaměření nebo je-li žákovi souběžně poskytováno vzdělávání nebo školské služby ve více školách, může mít žák evidováno paralelně více platných doporučení.

Konkrétní změny na formuláři Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami s osvětlením funkčnosti jsou popsány v přiloženém PDF dokumentu.

  


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...