Přehled vypsaných školení

Školení administrátorů systému Škola OnLine/dm Software zaměřené na vedení školní matriky, 24.9.2019, Liberec

Registrovat 1 450,00 Kč Datum události: 24. 9. 2019 9:00 - 15:00 Export událost
 • Účast: 0
 • Sedadla: 15
 • Zbývající: 15
 • Cena: 1 450,00 Kč
 • Ovládací prvky aplikace

  • Menu, základní ovládací prvky, nastavení parametrů pro správu účtu

  • Nastavení aplikačních/uživatelských parametrů

  • Oprávněné osoby!

 • Úvodní nastavení Školy OnLine/dm Software – Správa aplikace

  • Vlastnosti organizace – vyplnit informace o škole, zařízení v organizace – části školy

  • Období roku – nastavení

  • Kalendář organizace

  • Nastavení rolí

  • Zřízení uživatelských účtů – přístupy pro ZZ, Informace k registraci pro ZZ, Generování PIN kódu, sloučení ZZ

  • Číselníky – Vyučovací hodiny, Druhy hodnocení

  • Převod dat na nový školní rok

 • Vedení školní matriky ve Škole OnLine/dm Software

  • Evidence údajů na kartě žáka

  • Vysvětlivky k jednotlivým položkám ve ŠM – informace k vyplňování údajů ve školní matrice v návaznosti na export ze školní matriky

  • Přehled žáka/studenta

  • Kopírování karty

  • Hromadné nastavení položek

  • Hromadné nastavení cizích jazyků

  • Práce s historií položek – ukládání k datu

  • Evidence doporučení pro vzdělávání žáka

  • Export údajů ze ŠM do Excelu

  • Export dat ze školní matriky pro MŠMT

  • Kontrola exportu dat -  Nejčastěji vyskytované chyby a jejich oprava

  • Vizualizace dat - zjištění rozporů ve výkazech MŠMT a záznamech v aplikaci

 • Zodpovězení dotazů

Tisk
159

Registrační formulář

Uveďte telefonní číslo na kterém Vás můžeme kontaktovat v souvislosti se školením.
Uveďte název právnické osoby
Uveďte název právnické osoby na kterou má být vystavena faktura
Celková cena bez DPH: 1 450,00 Kč
DPH: 304,50 Kč
Celkem: 1 754,50 Kč
x

x
Vstup do Školy OnLine

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...