Školení administrátorů systému Škola OnLine/dm Software zaměřené na vedení školní matriky, Plzeň

Registrovat 1 450,00 Kč Datum události: 19. 3. 2019 9:00 - 16:00 Export událost
 • Účast: 0
 • Sedadla: 12
 • Zbývající: 12
 • Cena: 1 450,00 Kč
 • Ovládací prvky aplikace

  • Menu, základní ovládací prvky, nastavení parametrů pro správu účtu

  • Nastavení aplikačních/uživatelských parametrů

  • Oprávněné osoby!

 • Úvodní nastavení Školy OnLine/dm Software – Správa aplikace

  • Vlastnosti organizace – vyplnit informace o škole, zařízení v organizace – části školy

  • Období roku – nastavení

  • Kalendář organizace

  • Nastavení rolí

  • Zřízení uživatelských účtů – přístupy pro ZZ, Informace k registraci pro ZZ, Generování PIN kódu, sloučení ZZ

  • Číselníky – Vyučovací hodiny, Druhy hodnocení

  • Převod dat na nový školní rok

 • Vedení školní matriky ve Škole OnLine/dm Software

  • Evidence údajů na kartě žáka

  • Vysvětlivky k jednotlivým položkám ve ŠM – informace k vyplňování údajů ve školní matrice v návaznosti na export ze školní matriky

  • Přehled žáka/studenta

  • Kopírování karty

  • Hromadné nastavení položek

  • Hromadné nastavení cizích jazyků

  • Práce s historií položek – ukládání k datu

  • Evidence doporučení pro vzdělávání žáka

  • Export údajů ze ŠM do Excelu

  • Export dat ze školní matriky pro MŠMT

  • Kontrola exportu dat -  Nejčastěji vyskytované chyby a jejich oprava

  • Vizualizace dat - zjištění rozporů ve výkazech MŠMT a záznamech v aplikaci

 • Zodpovězení dotazů

Tisk
36

Registrační formulář

Uveďte telefonní číslo na kterém Vás můžeme kontaktovat v souvislosti se školením.
Uveďte název právnické osoby
Uveďte název právnické osoby na kterou má být vystavena faktura
Celková cena bez DPH: 1 450,00 Kč
DPH: 304,50 Kč
Celkem: 1 754,50 Kč
x

x

ŠKOLA ONLINE a.s. si vyhrazuje právo na zrušení školení v případě, že se na školení nepřihlásí dostatečný počet zájemců. Po naplnění minimální kapacity školení Vás budeme kontaktovat a potvrdíme Vám přijetí Vaší přihlášky. Zhruba týden před konáním školení Vám zašleme podrobnější informace o místě, přesném čase konání akce atd.

Kapacita místností je omezena. Doporučujeme proto s registrací neotálet. Registrace je závazná a bude ji možno provést do naplnění kapacity. Ze školení je možné se bezplatně odhlásit 14 dnů před datem konání konkrétního školení. V opačném případě budeme nuceni účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny školení. 


Máte zájem o školení přímo na Vaší škole? Zajímají Vás jinak zaměřená školení? Kontaktujte nás prosím na obchod@skolaonline.cz.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...