04

K dobrým vzájemným vztahům rodiny a školy jistě přispívá i komunikace s rodiči a umožnění přístupu k aktuálním informacím ohledně studijních výsledků jejich dětí. Rodiče tak prostřednictvím Školy OnLine mají přístup k elektronické komunikaci se školou, mohou kontrolovat hodnocení svých dětí v jednotlivých předmětech, být informováni o probraném učivu a v neposlední řadě o chování svého dítěte. Žáci jistě ocenění např. přístup k výukovým zdrojům či aktuálním informacím o změnách v rozvrhu. Období začátku školního roku je spojené právě s vytvářením uživatelských účtů do školního informačního systému pro žáky, jejich zákonné zástupce a případně nové učitele.

Prvotní registrace žáků i rodičů probíhá nejlépe prostřednictvím PIN kódu, pomocí kterého si jednotliví uživatelé založí své uživatelské účty sami – zvláště u větších škol to představuje významnou úsporu práce a času zaměstnanců školy. Vytvoření PIN kódu a jeho tisk pro předání uživatelům společně s instrukcemi pro vytvoření uživatelského účtu snadno provedete ve třech jednoduchých krocích:

Nejprve návod pro generování PINů a tisk pokynů pro žáky/studenty:

  1. V menu Administrace – Osobní data – Školní matrika buď zobrazíme všechny žáky školy, nebo si pomocí filtru vybereme například konkrétní třídu (ve filtru nastavíme v řádku „Třída:“ „začíná na“ a vepíšeme název třídy.
  2. Jakmile se nám zobrazí seznam požadovaných žáků, vybereme z roletky pod ním možnost „generovat PINy“ a stiskneme tlačítko „Akce“, tímto krokem vygenerujeme PINy naráz pro všechny zobrazené žáky.
  3. Poté stiskneme tlačítko s tiskárnou, které se nachází vpravo dole pod seznamem žáků, a ze zobrazené nabídky vybereme sestavu „Informace k registraci do Školy OnLine pro žáky“ a u té klikneme na tlačítko „Generovat“. Následně se otevře nové ono, kde budou hotové sestavy připravené k tisku.

Před prvním použitím je nutné tuto sestavu si nakopírovat do své organizace a to v menu Ostatní – Tiskové sestavy – Seznam sestav (naleznete ji na záložce Tiskové sestavy Školy OnLine, ve složce Administrace/Školní matrika). V případě, že potřebujeme generovat PIN u jednotlivého žáka, můžeme pouze kliknout na odkaz „Vytvoř PIN“, který naleznete u každého žáka v posledním sloupci v zobrazeném přehledu žáků. Pokud potřebujeme vytisknout informace k přihlášení pouze pro jednoho žáka, je potřeba jej před generováním sestavy označit a to tak, že klikneme do prázdného čtverečku před jménem konkrétního žáka (označený řádek změní barvu) a teprve poté stiskneme tiskárnu v pravém spodním rohu.

Předpokladem výše uvedeného postupu je samozřejmě existující karta žáka ve Školní matrice a vyplnění povinných osobních údajů. Zde klademe důraz na vyplnění položky e-mail, pomocí kterého si v případě zapomenutí hesla mohou žáci své heslo obnovit a odpadá tak nutnost kontaktovat třídního učitele či administrátora aplikace s žádostí o změnu hesla.  

A nyní generování PINu a tisk pokynů pro zákonné zástupce:

  1. Vstoupíme do menu Administrace - Osobní data - Zákonní zástupci. Zde si opět buď zobrazíme všechny zákonné zástupce, nebo si vyfiltrujeme zákonné zástupce pouze pro třídu, kde budeme informace o registraci předávat.
  2. Jakmile se nám zobrazí seznam požadovaných zákonných zástupců, klikneme na tlačítko „Generovat PINy“.
  3. Nakonec opět použijeme tlačítko s tiskárnou v pravém spodním rohu, kde u sestavy „Informace k registraci do Školy OnLine pro zákonné zástupce“ stiskneme tlačítko „Generovat“. Opět se otevře nové okno s hotovou sestavou, kde stačí dát tisk, případně můžeme uložit ve formátu pdf a z něj pak tisknout (tento postup zaručí lepší kvalitu tisku). A opět, stejně jako u žáků můžeme generovat PIN i pro jednotlivého zákonného zástupce a to pomocí odkazů u jednotlivých zákonných zástupců v posledním sloupci.

Naproti tomu založení účtu pro učitele musí provést pověřený pracovník školy (administrátor). Provádí se na formuláři "Učitelé", ke kterému můžeme přistoupit z menu Administrace – Osobní data – Učitelé. Po spuštění tohoto formuláře se nám zobrazí seznam všech učitelů na dané škole. V případě, že potřebujeme učiteli založit přístup do aplikace, učiníme tak pomocí tlačítka "Založit účet" v pravé části obrazovky. Doporučené kroky, které je třeba provést v systému při příchodu nového učitele a odchodu stávajícího naleznete v následujícím článku (viz. odkaz).Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...