Přehled vypsaných školení

Školeni administrátorů systému Škola OnLine, Jindřichův Hradec, 24.9.2020

1 450,00 Kč Datum události: 24. 9. 2020 9:00 - 15:00 Export událost
 • Účast: 0
 • Sedadla: 15
 • Zbývající: -
 • Cena: 1 450,00 Kč
Registrace události již není možná.

Osnova kurzu:

 •  Ovládací prvky aplikace
 • Představení modulů a možnosti informačního systému
 • Úvodní nastavení aplikace – Správa aplikace
  • Nastavení uživatelských rolí
  • Parametry aplikace
  • Kalendář organizace
  • Číselníky
 • Základy vedení školní matriky
  • Evidence údajů na kartě žáka
  • Zakládání účtu pro přístup do systému žák/rodič/učitel
  • Evidence průběhu vzdělávání žáka
  • Přehled žáka/studenta
  • Hromadné nastavení položek
  • Evidence doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Export dat ze školní matriky pro MŠMT
 • Ostatní moduly
  • Školní družina
 • Rozvrhy a suplování
  • Úvazky učitelů
  • Evidence školních akcí
 • Výstupy
  • Tiskové sestavy

 

Tisk
275

x
Vstup do Školy OnLine

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...