Přehled vypsaných školení

Školení administrátorů zaměřené na práci učitelů ve Škole Online - webinář, 4. 10. 2022, 09:00 - 12:00

Webinář je určen pro administrátory systému Škola Online. Seznámí účastníky s kompletními informacemi, které potřebuje znát uživatel s rolí učitel pro ovládání systému v rámci modulu Třídní kniha a Hodnocení. 

Rozsah webináře: 3 hodiny

Lektor: Petr Wilfer

Webinář proběhne online. Odkaz pro přihlášení bude zaslán registrovaným účastníků nejpozději 3 dny před termínem školení. 

Školení administrátorů zaměření na evidenci školní matriky - webinář, 21. 9. 2022

Školení je určeno pro administrátory systému se zaměřením na vedení školní matriky. 

Forma školení: online

Lektor: Petr Wilfer

Rozsah: 09:00 - 16:00 

Odkaz ke školení bude odeslán registrovaným účastníků 3 dny před termínem školení na e-mail. 

Školení administrátorů zaměřené na evidenci školní matriky - webinář, 14. 9. 2022

Školení je určeno pro administrátory systému se zaměřením na vedení školní matriky. 

Forma školení: online

Lektor: Petr Wilfer

Rozsah: 09:00 - 16:00 

Odkaz ke školení bude odeslán registrovaným účastníků 3 dny před termínem školení na e-mail. 

Školení administrátorů zaměřené na práci učitelů ve Škole Online - webinář, 13. 9. 2022, 09:00 - 12:00

 

Webinář je určen pro administrátory systému Škola Online. Seznámí účastníky s kompletními informacemi, které potřebuje znát uživatel s rolí učitel pro ovládání systému v rámci modulu Třídní kniha a Hodnocení. 

Rozsah webináře: 3 hodiny

Lektor: Petr Wilfer

Webinář proběhne online. Odkaz pro přihlášení bude zaslán registrovaným účastníků nejpozději 3 dny před termínem školení. 

Školení administrátorů zaměření na evidenci školní matriky - webinář, 26. 8. 2022

Školení je určeno pro administrátory systému se zaměřením na vedení školní matriky. 

Forma školení: online

Lektor: Petr Wilfer

Rozsah: 09:00 - 16:00 

Odkaz ke školení bude odeslán registrovaným účastníků 3 dny před termínem školení na e-mail. 

Školení administrátorů zaměřené na práci učitelů ve Škole Online - webinář, 23. 8. 2022, 09:00 - 12:00

Webinář je určen pro administrátory systému Škola Online. Seznámí účastníky s kompletními informacemi, které potřebuje znát uživatel s rolí učitel pro ovládání systému v rámci modulu Třídní kniha a Hodnocení. 

Rozsah webináře: 3 hodiny

Lektor: Petr Wilfer

Webinář proběhne online. Odkaz pro přihlášení bude zaslán registrovaným účastníků nejpozději 3 dny před termínem školení. 

Předávání údajů ze školních matrik a evidence doporučení ze ŠPZ, 17. 3. 2022 - webinář

Pro koho je webinář určen:

Webinář je určen pracovníkům zodpovědným za evidenci údajů o žácích a studentech ve školní matrice a předávání údajů v rámci sběru pro MŠMT. Zaměřen bude především na správnou evidenci předávaných údajů a evidenci doporučení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň si ukážeme, jak se vyvarovat nejčastějších chyb při evidenci údajů a jak na opravu těchto chyb. 

Webinář bude probíhat prostřednictvím události v MS Teams. Odkaz pro vstup na webinář bude zaslán 3 dny před termínem webového školení na e-mail uvedený při registraci. Konání webináře je podmíněno účastí minimálně 8 účastníků. 


Online školení "Školení administrátorů systému Škola OnLine", 22. 3. 2022, 09:00 -16:00

Pro koho je školení určeno: školení je určeno pracovníkům zodpovědným za správu a konfiguraci školního informačního systému v rámci organizace. Účastník se seznámí se základními moduly, jejich funkcemi a obecnými principy ovládání. Naučí se zároveň nakonfigurovat systém v závislosti na potřebách školy. Důraz bude kladen na aktuální informace o správě a evidenci osob ve školní matrice, nastavení aplikačních parametrů systému, tiskové výstupy a pozornost bude věnována i práci s úvazky, rozvrhem a evidenci školních akcí.

 

Školení bude probíhat prostřednictvím události v MS Teams. Odkaz pro vstup na webinář bude zaslán 3 dny před termínem webového školení na e-mail uvedený při registraci. 

Online školení "Školení administrátorů systému Škola OnLine", 16. 3. 2022, 09:00 -16:00

Pro koho je školení určeno: školení je určeno pracovníkům zodpovědným za správu a konfiguraci školního informačního systému v rámci organizace. Účastník se seznámí se základními moduly, jejich funkcemi a obecnými principy ovládání. Naučí se zároveň nakonfigurovat systém v závislosti na potřebách školy. Důraz bude kladen na aktuální informace o správě a evidenci osob ve školní matrice v návaznosti na předávání dat ze školních matrik pro MŠMT, nastavení aplikačních parametrů systému, tiskové výstupy. Pozornost bude věnována i práci s úvazky, rozvrhem a evidenci školních akcí.

 

Školení bude probíhat prostřednictvím události v MS Teams. Odkaz pro vstup na webinář bude zaslán 3 dny před termínem webového školení na e-mail uvedený při registraci. 

Školení "Školení administrátorů systému Škola OnLine", 16. 11. 2021, 09:00 - 16:00, Pardubice

Pro koho je školení určeno: školení je určeno pracovníkům zodpovědným za správu a konfiguraci školního informačního systému v rámci organizace. Účastník se seznámí se základními moduly, jejich funkcemi a obecnými principy ovládání. Naučí se zároveň nakonfigurovat systém v závislosti na potřebách školy. Důraz bude kladen na aktuální informace o správě a evidenci osob ve školní matrice, nastavení aplikačních parametrů systému, tiskové výstupy a pozornost bude věnována i práci s úvazky, rozvrhem a evidenci školních akcí.

 

Školení bude probíhat prezenční formou. Bližší informace ke školení budou zaslány nejpozději 3 dny před termínem školení na e-mail evidovaný v registraci.

Konání školení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. 
RSS
Vstup do Školy OnLine

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...