Vstupy pro květen 2010

Průměrný měsíční plat pedagogů, tj. učitelů, ředitelů, zástupců ředitelů, výchovných poradců, za rok 2009 oproti roku 2008 mírně se mírně zvýšil, a to o 1 345 Kč. V roce 2008 představoval plat pedagogických pracovníků 24 661 Kč a v loňském roce 26 006 Kč. Tato čísla se však změnila, když se vzaly v úvahu platy pouze učitelů, tj. bez vedoucích pracovníků, kdy za rok 2008 dosahoval průměrný plat 22 395 Kč a za rok 2009 23 525 Kč.
MŠMT vydává informace pro školy k možnostem a způsobům integrace žáků se zdravotním postižením. Cílem je upozornit školy na to, jak integrovat žáky se zdravotním postižením a  jakým způsobem integraci zapracovat do  dokumentů  školy. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a žáci s autismem se mohou dle § 48 školského zákona vzdělávat v ZŠ speciální. V případě integrace žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáky se souběžným postižením více vadami a žáky s autismem v běžné základní škole, musí mít tato škola v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT zapsán obor vzdělání „základní škola speciální“.
Společnost Člověk v tísni se rozhodla postupovat v souladu s původní metodikou z června roku 2009, a proto uveřejnila celkové výsledky Studentských voleb 2010. K jejich publikování též přispělo i zveřejňování výsledků z některých zapojených škol a stažení výhrad Asociace krajů ČR k jejich zveřejnění před řádnými volbami.
Celkové výsledky studentských voleb, jejichž smyslem nebyly samotné výsledky, ale přiblížení volebního systému studentům, zpracovala agentura Millward Brown.
V těchto dnech vrcholí přihlašování středních škol a odborných učilišť k projektu Maturitní generálka MAG´10, které probíhá od 21. 4. do 14. 5. Momentálně je přihlášeno 725 škol a další rychle přibývají. Předpokládá se, že se projektu zúčastní více než 1000 škol.
S poučnost CERMAT podpořila informovanost pedagogických pracovníků škol o maturitní generálce informačními semináři ve všech krajích ČR.
Ve dnech 13. – 14. 5. 2010 se uskutečnila v Peci pod Sněžkou 33. valná hromada Asociace ředitelů základních škol. Hlavními body programu byla diskuze o stavu základního školství se zaměřením na postavení ředitele školy, kurikulární reformu (obsah, efektivita, podmínky, rozšiřování RVP ZV), financování vzdělávání, kvalitu vzdělávání a úlohu státu, prezentaci firem.
Strana 2 z 4První   Předchozí   1  [2]  3  4  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...