Vstupy pro květen 2010

V úterý 11. 5. se uskutečnilo pravidelné setkání škol, tzv. VIP klub, jehož cílem je sdružovat všechny školy, které aktivně používají Školu OnLine a které přispívají svými návrhy a myšlenkami k jejímu neustálému vylepšování.

Společnost CERMAT vydává katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu Informatika, které jsou platné od školního roku 2011/2012 a které schválilo MŠMT dne 26. 4. 2010.

MŠMT pořádá 3. června 2010 v Praze mezinárodní konferenci s názvem „České školy a Evropa: kvalitní vedení škol ve 21. století“, která je určena ředitelům a vedoucím pedagogům všech druhů a typů českých škol a jejímž cílem je nabídnout podněty pro řízení vzdělávacích institucí. Svoji účast přislíbila také Miroslava Kopivová, ministryně MŠMT.

Na setkání VIP škol byla dnes slavnostně představena nová podoba uživatelské příručky pro aplikace Katedra a Žákovská. Uživatelská příručka, která je součástí uceleného řešení zákaznické podpory systému Škola OnLine, prošla v uplynulých měsících výraznou změnou, která zahrnuje přepracování informační i technické části nápovědy. Mezi nejvýraznější novinky patří především vyhledávání ve webové podobě nápovědy, dostupnost příručky v podobě PDF souboru určeného například k tisku nebo těsné provázání nápovědy přímo s jednotlivými formuláři aplikace.
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, KON, VOŠ, ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen Soubor) na školní rok 2010/2011 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 2010/2011. Nejedná se o závazný dokument MŠMT ČR, nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.
Strana 3 z 4První   Předchozí   1  2  [3]  4  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...