Vstupy pro únor 2011

ÚIV provedlo v roce 2010 průzkum na 198 základních školách na téma „kurikulární reforma v uplynulých dvou letech, neboli výuka dle školních vzdělávacích programů (ŠVP)“.

Ředitelé a učitelé hodnotí tuto změnu kladně, zlepšila se spolupráce učitelů a dále zapojení žáků do výuky. S kladným hodnocením se setkaly také nové metody práce (průřezová témata, propojování výuky s praxí apod.).

Znalostní soutěž pro nové maturanty do 20 let, která se konala na podzim 2010 na www.novamaturita.cz, zaznamenala velký zájem na středních školách a odborných učilištích, proto ve dnech 31. 1. 2011 - 8. 4. 2011 bude probíhat její další kolo. Cílem celé akce je zvýšit informovanost žáků posledních ročníků středních škol či odborných učilišť o nové podobě maturitní zkoušky a maturitních testových úloh.

Ministr školství, Josef Dobeš, již začíná plánovat snižování počtu osmiletých gymnázií. S hejtmany jednotlivých krajů se domluvil, že na tomto typu střední školy by mělo studovat maximálně 5% populačního ročníku. Dosud totiž na ně odcházelo až 10% žáků, často s průměrnými výsledky, tím však klesá úroveň základních škol. Dále má MŠMT v plánu sloučit a rušit některé střední školy, a to zejména z ekonomických důvodů a kvůli zvýšení kvality středních škol. Tímto krokem chce také zamezit, aby se na střední školy dostávali žáci se špatným prospěchem, a pomoci učilištím získávat více žáků. Problémem je také skutečnost, že jsou třídy nedostatečně naplněny a v příštím roce bude počet žáků ještě nižší.

Strana 3 z 3První   Předchozí   1  2  [3]  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...