Vstupy pro červen 2012

Společnost CERMAT již přijala 7.827 žádostí o přezkoumání hodnocení maturitních zkoušek. Největší část se týkala hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti, dále pak hodnocení didaktického testu z matematiky také v základní úrovni. Bylo již posouzeno zhruba 2/3 stížností a ve 326 případech bylo vydáno kladné doporučení.

Na webovém semináři „Připravujeme se na nový školní rok“ zazněly od účastníků dotazy, které pravděpodobně řeší více uživatelů aplikace Škola OnLine - Katedra. Odpovědi na ně proto shrnujeme v tomto článku. Pokud jste se semináře nemohli zúčastnit, můžete si též prohlédnout video věnující se této problematice.

Škola OnLine přeje žákům a studentům krásné prožití prázdnin, naplněných odpočinkem a nezapomenutelnými zážitky, všem pedagogickým pracovníkům pak poklidnou dovolenou a mnoho příjemných okamžiků v období letních měsíců.

Filosofická fakulta UK v Praze pořádá letní kurz „Léto s FF UK“ a odborné stáže „24 hodin s FF UK“ pro nadané žáky středních škol se zájmem o humanitní vědy.

Kurz „Léto s FF UK“ se uskuteční ve dnech 27. až 30. 8. 2012 v prostorách hlavní budovy FF UK. Účastníci se seznámí se základy vědecké práce v humanitních oborech, jak efektivně studovat a pracovat s odbornou literaturou či jakým způsobem psát vědecké práce.

V průběhu života získáváme mnoho „kompetencí“ mimo školní (formální) vzdělávání v procesu tzv. celoživotního učení. Jde o souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti. Jejich rozpoznání a trvalé rozvíjení je proto velmi důležité, ale ne vždy snadné. Napomoci vám k tomu může sborník „Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží“, který vyšel v rámci národního projektu Klíče pro život a jedné z jeho klíčových aktivit – Uznávání neformálního vzdělávání.

Strana 1 z 3První   Předchozí   [1]  2  3  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...