Vstupy pro leden 2011

V září 2010 se začalo na 40 základních školách testovat nový typ školního písma, tzv. Comenia Script, které je díky svým jednoduchým tvarům vhodné také pro dysgrafiky. Zatím dosahuje velkého úspěchu, děti se jej učí mnohem rychleji než písmo klasické, psaní je baví a těší se na něj. Učitelky oceňují, že nemusejí učit složité kličky a že se písmena při psaní nespojují, ale pouze přiřazují. Dále se děti učí psát diakritická znaménka ihned po napsání písmena, nikoliv až po dopsání celého slova, žáci pak méně zapomínají psát háčky a čárky nad jednotlivými písmeny. Dobrých výsledků u tohoto písma zaznamenávají i speciální a praktické školy, spokojeni jsou také rodiče prvňáků.

Studenti maturitních ročníků budou mít další možnost vyzkoušet si před ostrou verzí státní maturity cvičné testy. Střední školy tyto testy dostanou pod chráněným přístupem 1. března 2011, následně pak 22. března 2011 budou testy zveřejněny na webových stránkách Cermatu.

Praha 20. ledna 2011 - Školy a studenti tak dostanou k dispozici jak testy, tak i písemné práce z povinných předmětů, tzn. z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků.

Výstupní hodnocení žáka je významným podkladem pro výběr středního vzdělání žáka a pro přijímací řízení na střední školy. Tento článek shrnuje možnosti školního informačního systému Škola OnLine – Katedra v oblasti evidence a tisku výstupního hodnocení žákům.
 
Administrátor aplikace na škole nejprve nadefinuje položky výstupního hodnocení. Záleží na každé škole, jak si toto výstupní hodnocení rozčlení a v jakém pořadí. Minimálně však musí být jedna základní položka. Učiníme tak přes menu „Hodnocení - Výstupní hodnocení – Položky výstupního hodnocení“. Poté přistoupí třídní učitel k formuláři „Výstupní hodnocení“ a u jednotlivých žáků své třídy vyplňuje výstupní hodnocení ve struktuře zadané administrátorem.
V únoru a březnu proběhnou na všech základních, středních školách a konzervatořích jarní prázdniny. Jelikož se jedná o prázdniny, které probíhají v různých okresech v odlišných dnech, je nutné k nim z pohledu evidence přistupovat mírně odlišně. Jak v tyto dny efektivně docílit automatického zrušení výuky, zapsání údajů do třídní knihy atd., si ukážeme právě v tomto článku.

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč o studium úmysl stát se žákem příslušné střední školy. Žákům základní školy jej vydává ředitel/ka základní školy do 15. března. Často je žákům vydáván společně s vysvědčením na konci 1. pololetí a ti jej pak odevzdávají při přijímacím řízení na SŠ. V tomto článku se naučíme, jak ve Škole OnLine vytisknout a evidovat zápisové lístky.

Strana 1 z 3První   Předchozí   [1]  2  3  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...