Vstupy pro leden 2013

Žáci posledních ročníků základních škol budou v následujících týdnech řešit, na kterou střední školu podají přihlášku k dalšímu (střednímu) vzdělávání. Tomuto kroku však předchází ještě vytištění přihlášky základní školou, resp. vydání potvrzení o studijních výsledcích žáka na základní škole. V tomto článku si proto ukážeme, jakým způsobem mohou základní školy vytisknout přihlášku přímo z prostředí Školy OnLine.

Žáci základních škol budou letos na vysvědčení marně hledat hodnocení ze zájmových útvarů, jež během pololetí navštěvovaly. Může za to vyhláška 256/2012 Sb., která začala platit 1. 9. 2012.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnu promítlo i do dokumentu Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2012/2013, který vydalo 6. 11. 2012.

Jste základní škola s 2. stupněm? Tak právě pro vás je určeno srovnávací testování znalostí v oblasti průřezových témat. Testování se mohou zúčastnit žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a dále odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a proběhne v termínu 18. 2. – 1. 3. 2013.

MŠMT připravuje dokument Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Cílem je aktualizovat a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému. Strategie vznikne na základě veřejné konzultace, kterou MŠMT zahájilo konferencí dne 17. ledna 2013. Navázat by měla na Národní program rozvoje vzdělávání (Bílou knihu) z roku 2001 a v úvahu by měla vzít např. dynamický vývoj informačních a komunikačních technologií.

Od školního roku 2013/2014 začne platit upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP). Ke změnám dochází po 7 letech od jeho vzniku.

Strana 1 z 4První   Předchozí   [1]  2  3  4  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...