Vstupy pro leden 2013

Žáci posledních ročníků základních škol budou v následujících týdnech řešit, na kterou střední školu podají přihlášku k dalšímu (střednímu) vzdělávání. Tomuto kroku však předchází ještě vytištění přihlášky základní školou, resp. vydání potvrzení o studijních výsledcích žáka na základní škole. V tomto článku si proto ukážeme, jakým způsobem mohou základní školy vytisknout přihlášku přímo z prostředí Školy OnLine.

Žáci základních škol budou letos na vysvědčení marně hledat hodnocení ze zájmových útvarů, jež během pololetí navštěvovaly. Může za to vyhláška 256/2012 Sb., která začala platit 1. 9. 2012.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnu promítlo i do dokumentu Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2012/2013, který vydalo 6. 11. 2012.

Jste základní škola s 2. stupněm? Tak právě pro vás je určeno srovnávací testování znalostí v oblasti průřezových témat. Testování se mohou zúčastnit žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a dále odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a proběhne v termínu 18. 2. – 1. 3. 2013.

MŠMT připravuje dokument Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Cílem je aktualizovat a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému. Strategie vznikne na základě veřejné konzultace, kterou MŠMT zahájilo konferencí dne 17. ledna 2013. Navázat by měla na Národní program rozvoje vzdělávání (Bílou knihu) z roku 2001 a v úvahu by měla vzít např. dynamický vývoj informačních a komunikačních technologií.

Od školního roku 2013/2014 začne platit upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP). Ke změnám dochází po 7 letech od jeho vzniku.

Strana 1 z 4První   Předchozí   [1]  2  3  4  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...