Vstupy pro leden 2016

Vzhledem k tomu, že se blíží konec prvního a začátek druhého školního pololetí, upozorňujeme administrátory Školy OnLine, že je třeba v předstihu provést několik drobných úkonů.

První aprílový den dojde ke změně ve způsobu předávání záznamů o úrazech ze školního informačního systému Škola OnLine do informačního systému INSPIS České školní inspekce. 31. března totiž ČŠI ukončí starý způsob předávání záznamů a hned následující den bude spuštěno nové komunikační rozhraní. Z pohledu Vás, správců obou zmíněných systémů, bude nutná drobná součinnost.

V posledních dnech se na zákaznickou podporu Školy OnLine obrátilo několik uživatelů s tím, že mají problém s přístupem ke školnímu informačnímu systému Škole OnLine. Ve spolupráci s postiženými uživateli a pracovníky společnosti ESET se nám podařilo odhalit, že za problémy může nejnovější verze produktu ESET Smart Security 9.

Systém Škola OnLine jsme pro Vás nově rozšířili o modul Úkoly. Tento modul umožňuje učitelům zadávat přímo do Školy OnLine domácí úkoly, žáci tak budou neustále přehledně a na jednom místě informování o všech svých úkolech a o termínech jejich odevzdání. Úkoly mohou žáci přímo ve Škole OnLine i vypracovat a odeslat je ke kontrole učiteli. Pokud je potřeba úkol odevzdat klasickou cestou, pak si mohou žáci poznačit, že jej již rozpracovali, či odevzdali.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...