Vstupy pro leden 2016

Vzhledem k tomu, že se blíží konec prvního a začátek druhého školního pololetí, upozorňujeme administrátory Školy OnLine, že je třeba v předstihu provést několik drobných úkonů.

První aprílový den dojde ke změně ve způsobu předávání záznamů o úrazech ze školního informačního systému Škola OnLine do informačního systému INSPIS České školní inspekce. 31. března totiž ČŠI ukončí starý způsob předávání záznamů a hned následující den bude spuštěno nové komunikační rozhraní. Z pohledu Vás, správců obou zmíněných systémů, bude nutná drobná součinnost.

V posledních dnech se na zákaznickou podporu Školy OnLine obrátilo několik uživatelů s tím, že mají problém s přístupem ke školnímu informačnímu systému Škole OnLine. Ve spolupráci s postiženými uživateli a pracovníky společnosti ESET se nám podařilo odhalit, že za problémy může nejnovější verze produktu ESET Smart Security 9.

Systém Škola OnLine jsme pro Vás nově rozšířili o modul Úkoly. Tento modul umožňuje učitelům zadávat přímo do Školy OnLine domácí úkoly, žáci tak budou neustále přehledně a na jednom místě informování o všech svých úkolech a o termínech jejich odevzdání. Úkoly mohou žáci přímo ve Škole OnLine i vypracovat a odeslat je ke kontrole učiteli. Pokud je potřeba úkol odevzdat klasickou cestou, pak si mohou žáci poznačit, že jej již rozpracovali, či odevzdali.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...