Vstupy pro říjen 2008

Gymnázium BotičskáŠkola OnLine neustále rozšiřuje svou spolupráci se školami všech stupňů a typů po celé České republice. Zatím posledním krokem je dohoda s pražským Gymnáziem Botičská o zřízení střediskové školy aplikace Škola OnLine. Garantem nové střediskové školy se stal pan Evžen Markalous.

Gymnázium Botičská bude ve spolupráci s týmem Školy OnLine poskytovat hotline všem uživatelům aplikací Katedra a Žákovská z Prahy a středních Čech. Rovněž administrátorům systému Škola OnLine ze škol a učitelům umožní v případě zájmu proškolení v práci s Katedrou.

Veškeré informace o nové střediskové škole včetně kontaktů na garanta najdete ZDE.

Tým Škola OnLine, 16.10.2008

Vážení uživatelé systému Škola OnLine,

upozorňujeme vás, že tuto sobotu, tj. 11. října 2008, budou zhruba od 9.00 do 12.00 probíhat technologické úpravy. Systém proto bude po tuto dobu nedostupný.

Děkujeme za pochopení.

Tým Školy OnLine, 8.10.2008

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška a evropská komisařka pro regionální rozvoj a evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová v Bruselu 1. října slavnostně podepsali Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Ten má do roku 2013 podpořit český výzkum a vývoj 2,4 miliardami eur z prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Eurokomisařka Hübnerová již dříve označila české zpracování operačního programu za vzor při využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v souladu s Lisabonskou strategií. "Beru to jako ocenění práce, kterou jsme za posledních několik měsíců udělali," řekl ministr Liška a dodal, že česká odborná veřejnost je ve své velké většině s programem spokojena. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy před dvěma týdny doporučilo na základě hodnocení nezávislého mezinárodního expertního týmu šestici projektů nových špičkových výzkumných center, jejichž vybudování by mohlo být hrazeno právě z prostředků OP VaVpI. Bližší informace naleznete zde.

MŠMT, 1.10.2008

Mají si žáci a studenti jako preventivní opatření máčet ruce v roztocích dezinfekčních prostředků, i pokud se případ žloutenky ve škole neobjevil?

Pokud ve školním kolektivu nebyl hlášen případ virové hepatitidy A (VHA), není důvod pro zavedení desinfekce rukou. Desinfekce rukou je součástí opatření v případě likvidace ohniska nákazy. Každopádně je třeba opakovaně zdůrazňovat požadavek na dodržování zásad osobní hygieny (mytí rukou mýdlem a vodou zejména po použití WC s použitím jednorázových ručníků či bezdotykových automatických vysoušečů rukou).

Pro bezchybný chod Školy OnLine je nutné nainstalovat certifikát, který je k dispozici ke stažení: ZDE.

Pokud potřebujete pomoci s instalací certifikátu, podrobný popis instalace naleznete v sekci „Instalace certifikátu“.

Pro aktualizaci certifikátu doporučujeme postupovat dle tohoto návodu: Aktualizace důvěryhodných kořenových certifikačních uřadů produktu Microsoft Internet Explorer.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...