Vstupy pro říjen 2010

Na tiskové konferenci konané dne 25. 10. 2010 shrnul Josef Dobeš svoji dosavadní činnost ve vedení MŠMT. Mezi nejvýznamnější jednání patřila úsporná rozpočtová opatření v oblasti školství a přítok 1,5 miliardy korun do tohoto resortu. Dále se připravuje projekt srovnávacích zkoušek pro žáky 5. a 9. tříd základních škol, který by měl být spuštěný do jednoho roku. Smyslem tohoto projektu je snížit dlouhodobě klesající úroveň vzdělání v ČR. Další aktivitou je návrh novely zákoníku práce, která ruší dosavadní platové tarify a doporučuje nové dvě pětistupňové tabulky pro kvalifikované a nekvalifikované pedagogy. Nástupní platy učitelů s odbornou kvalifikací by neměly být nižší než 20 tisíc korun.
 

Společnost ŠKOLA ONLINE spouští od 1. listopadu aplikace Katedra, Žákovská a Akademie v novém grafickém designu. Hlavním cílem změny vizuální podoby je především zvýšení přívětivosti a srozumitelnosti uživatelského prostředí. Došlo též k přizpůsobení některých základních ovládacích prvků jednotlivých aplikací, které jsou nově lépe přístupné a srozumitelnější koncovým uživatelům.

Už jen několik posledních dnů mají základní školy a konzervatoře na řádné předání dat ze školní matriky v rámci podzimního sběru individuálních dat. Data mohou školy těchto typů předávat na server Ústavu pro informace ve vzdělávání až do 31. října 2010. Školy přitom mohly svoji zákonnou povinnost splnit již na počátku října, kdy byl zahájen sběr dat pro všechny typy škol, které poskytují stupeň vzdělání.

V Milovicích vznikne vědeckotechnický park s aerodynamickým tunelem, výzkumným centrem a testovacím areálem pro automobilový průmysl. Bude vybudován společností VTP AT Milovice, již založil jihomoravský Energoklastr, na dřívější palivové základně pro sousední vojenské letiště Boží dar. Z velké části bude park financován z fondů EU. Energoklastr je sdružením vysokých škol, např. ČVUT, Mendelova univerzita, a technologických společností, např. Ferramat, Technofiber, Berghof.
MŠMT připravuje návrh na sloučení 4 přímořízených organizací, a to Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Institutu pedagogicko – psychologického poradenství (IPPP) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) do jedné ostatní přímořízené organizace (OPŘO). Cílem tohoto sdružení má být snížení ekonomických nákladů ministerstva, zjednodušení systému OPŘO a administrativní zátěže.
Strana 1 z 3První   Předchozí   [1]  2  3  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...