Vstupy pro listopad 2009

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání, ve spolupráci s odborem legislativním, podává upřesňující výklad k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Už jen několik posledních dnů mají základní školy a konzervatoře na řádné předání dat ze školní matriky v rámci podzimního sběru individuálních dat. Data mohou školy těchto typů předávat na server Ústavu pro informace ve vzdělávání až do 30. listopadu 2009. Školy přitom mohly svoji zákonnou povinnost splnit již v říjnu, kdy byl zahájen sběr dat pro všechny typy škol, které poskytují stupeň vzdělání.

Používáte systém Škola OnLine a nevíte si rady s tvorbou rozvrhu, uzávěrkami, tiskem dokumentů nebo odesíláním dat ze školní matriky na ÚIV? Nezoufejte!

Nyní máte jedinečnou možnost objednat si u nás jakékoliv školení, vedené kvalifikovanými lektory, a celé si je nechat uhradit od MŠMT. ŠKOLA ONLINE a.s. totiž získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci na pořádání školení v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Rostoucí počty žáků s virovým onemocněním v posledních týdnech znamenají větší zátěž i pro vedení škol. Jedním z nutných kroků je oznamování počtu aktuálně absentujících žáků (nemocných) na hygienickou stanici jako podklad pro případné vyhlášení chřipkových prázdnin.

V aplikaci Katedra si nyní můžete vygenerovat dokument "Absence studentů ve vyučovacích hodinách", který najdete v menu Ostatní - Dokumenty - Vzory dokumentů.

Protože se s postupujícím školním rokem blíží termín vydávání vysvědčení za 1. pololetí, obrací se na nás stále více škol s dotazy, jaké formuláře použít pro vytištění vysvědčení a jak vůbec postupovat. Pro ty, kdo v aplikaci Katedra tisknou vysvědčení, i ostatní zájemce o takové informace jsou určeny následující řádky.

 

 

Strana 1 z 2První   Předchozí   [1]  2  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...