Vstupy pro listopad 2012

Mimoškolní výchova, dnes označována za neformální vzdělávání, je kromě rodiny a školy třetím důležitým pilířem zdravého vývoje dětí a mládeže. Na toto téma se v Kongresovém centru U Hájků v Praze konala ve středu 21. 11. 2012 závěrečná konference národního projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, kterou zahájil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek. Jejím cílem bylo zrekapitulovat a zhodnotit průběh čtyřletého projektu, všech jeho klíčových aktivit, dosažené výstupy a jejich přínos pro zájmové a neformální vzdělávání, zaměstnavatele a vzdělavatele v České republice.

Společnost CERMAT vydala již 14. číslo Maturitního zpravodaje, který informuje o novinkách v rámci státní maturity. Představuje podobu maturitní zkoušky pro letošní školní rok a novinky, které maturanty čekají. Dále se dozvíte o způsobu přihlašování k jarnímu zkušebnímu termínu 2013 a o konzultačních seminářích pro učitele ke společné části maturitní zkoušky. Koho zajímá historie maturitní zkoušky, může se dozvědět něco o období po listopadu 1989.

Ministerstvo školství obdrželo dopis Evropské komise, v němž EK vyjadřuje spokojenost s přijatými nápravnými opatřeními ze strany MŠMT po auditu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na základě této zprávy došlo k obnovení proplácení plateb z Bruselu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uspořádal dne 14.11.2012 v hotelu Pyramida v Praze výroční konferenci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Konference měla za cíl zhodnotit výsledky OPVK v uplynulém roce, nastínit jeho další směřování a v neposlední řadě prezentovat zajímavé a úspěšné projekty podpořené s Evropského sociálního fondu prostřednictvím programu OPVK.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 6. 11. 2012 nové Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2012/2013. Pro školní rok 2012/2013 jsou k dispozici tiskopisy vysvědčení bez odpovídajících úprav. Tiskopisy nemohly být dříve upraveny, neboť v době schvalování novely vyhlášky byly již z velké části rozeslány na školy. Pro školní rok 2013/2014 již budou upraveny. Při vyplňování tiskopisů vysvědčení má přednost pravidlo stanovené vyhláškou před podobou tiskopisu vysvědčení.

Strana 1 z 3První   Předchozí   [1]  2  3  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...