Vstupy pro prosinec 2010

Česká školní inspekce vydala výroční zprávu, která je jedním z hlavních nástrojů hodnocení a kontroly vzdělávací soustavy v České republice. V té jsou souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy z inspekčních zjištění za školní rok 2009/2010. Zjištění ČŠI nepřímo hodnotí i naplnění strategických směrů a konkrétních cílů daných platným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2007-2011. Ve vývoji inspekčního hodnocení škol při dosahování vzdělávacích cílů ověřovala ČŠI poprvé také nové postupy pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů.

ŠKOLA ONLINE a.s. přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku 2011.

Tým Škola OnLine, 21.12.2010

 

Přestože již uplynulo 21 let od pádu komunistického režimu, více než polovina Čechů se bohužel nedomluví jiným jazykem než mateřským. Pouze 27% lidí se domluví anglicky, mnohem menší procento však tento jazyk ovládá na vysoké úrovni. Německy se pak domluví pouze 22% osob. Alarmujícím zjištěním průzkumu bylo, že se anglicky nedomluví 23% vysokoškolsky vzdělané generace. Na školách je již tradičně největší zájem o angličtinu, naopak výrazně poklesla obliba němčiny výrazně, na některých školách se dokonce ani nevyučuje. Rodiče žáků však považují znalost němčiny vzhledem k blízkosti německy mluvících zemí za užitečnou. To tvrdí i Česko-německá obchodní komora, dle ní si totiž zaměstnanec v německých firmách nemusí vystačit s anglickým jazykem.

9.12 přijal Senát návrh na zrušení státních maturit. Pokud by jej podpořila vláda i Poslanecká sněmovna, nekonali by studenti v letošním školním roce státní maturitu. Tvůrcem návrhu je Marcel Chládek, senátor za ČSSD, který celý projekt kritizuje za jeho předraženost a nepřipravenost, dále za další administrativní zatěžování škol. Někteří senátoři však státní maturitu hájí, např. Petr Bratský (ODS). Jsou si totiž vědomi toho, že by zrušení těchto maturit přineslo velké komplikace, otázkou by i bylo, zda by nemusela Česká republika vracet peníze, které na projekt získala od Evropské unie. Příprava státních maturit přišla od roku 2000 na 342 milionů korun a do příštího roku se zvýší o dalších 285 milionů.

Na celosvětové úrovni vyhlašuje Aliance za módu bez kožešin sdružující přes 35 organizací na ochranu zvířat mezinárodní výtvarnou soutěž Designem proti kožešinám, ve které studenti navrhují plakáty nebo animace proti zneužívání zvířat pro kožešinový průmysl. V České republice řídí tuto soutěž organizace Svoboda zvířat. Zájemci se mohou registrovat do 1. dubna 2011 na webových stránkách organizace. Do 15. dubna 2011 bude stanoven termín pro přijetí plakátů a animací. Studenti budou mít za úkol vymyslet originální plakát nebo animaci, která bude apelovat na krutost, jež se skrývá za kožešinovou módou.
Strana 1 z 3První   Předchozí   [1]  2  3  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...