Vstupy pro prosinec 2012

Krásné a poklidné prožití svátků vánočních a v roce 2013 mnoho zdraví, lásky, spokojenosti a životního optimismu přeje všem pracovníkům škol, žákům, studentům a rodičům Škola OnLine.

Pedagog = manažer? Tahle rovnice může pro „normálního“ oddílového vedoucího či jiného pedagoga volného času znamenat skoro totéž co rudý hadr na býka. COŽE?!? – zaburácí jeho srdce vychovatele – já dělám s dětmi právě proto, že svět manažerů je mi naprosto cizí! S tím nechci mít nic společného! Sám jsem to zažíval celá devadesátá léta a pak ještě dost dlouho potom při stovkách setkání s ostřílenými praktiky skautských oddílů a později i s jejich kolegy z jiných sdružení. Tahle zkušenost mi ostatně ukázkově potvrdila, jak přijetí, či nepřijetí často závisí na jednom jediném slově. V tomhle případě manažer.

Jedličkův ústav, bezbariérová škola, která připravuje zdravotně postižené děti a mládež k integraci do života, oslaví v příštím roce 100 let své existence. V rámci tohoto jedinečného výročí proběhne řada akcí pro žáky, rodiče, učitele, ale také širokou veřejnost.

Prosincové číslo newsletteru MŠMT o evropských záležitostech nabízí řadu zajímavostí a novinek z oblastí vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže a sportu.

Na jaře 2011 se konalo hlavní šetření projektů PIRLS a TIMSS, které se zabývají měřením výsledků vzdělávání a jejichž cílem je poskytnout informace, jež mohou školám pomoci zvýšit čtenářskou gramotnost žáků a jejich vědomosti v matematice a přírodovědě. Projektu PIRLS se zúčastnili žáci 4. ročníku ze 45 zemí a projektu TIMSS žáci z 52 zemí. V rámci České republiky se jednalo o 177 ZŠ, více než 4.500 žáků a rodičů a téměř 500 učitelů a ředitelů. U čtenářské gramotnosti se testovalo porozumění textu a umění vyhledávat informace, v matematice se sledovala znalost učiva o číslech, geometrii a datech a v přírodovědě znalosti živé a neživé přírody a nauky o Zemi.

Strana 1 z 2První   Předchozí   [1]  2  Další   Poslední   

Enter Title

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...