Vstupy pro březen 2011

Nové maturity jsou uzpůsobeny i postiženým studentům, jejich úprava však záleží na typu handicapu studenta. Pedagogicko-psychologická poradna proto na základě diagnózy sepíše posudek, v němž uvede, co ke společné části státních maturit studenti potřebují. Mezi základní zohlednění patří např. to, že se testy tisknou větším písmem, některé otázky jsou přepisovány do Braillova písma, existují i CD s testem z anglického jazyka přeloženým do znakového písma. Studenti mají také možnost dostat více času na vyplnění testu, někteří až o 100%. Státní maturity také povolují osobní asistenty, ti např. pomáhají studentům listovat v arších, zapisovat správné odpovědi či předčítat zadání. Napovídat je však zakázáno. Pokud potřebuje handicapovaný student během zkoušky odejít na toaletu, platí pro něj stejné pravidlo jako pro zdravého studenta. Může odejít kdykoliv v průběhu zkoušky, avšak do učebny se pak vrátit již nesmí.

Tento pátek startují praktickými zkouškami na středních školách státní maturity. Od 15. do 27. května proběhne profilová část státních maturit, jejíž zadání a průběh si organizuje každá škola sama. Ústní zkoušky pak budou studenti skládat ve dnech 2. a 27. května. Od 30. května do 7. června budou maturanti psát testy a písemné práce a nejpozději do 20. června musí studenti obdržet maturitní vysvědčení. Státní maturity by měly mít hladký a bezproblémový průběh, neboť tým z organizace Cermat již odstranil chyby, které se objevily při maturitní generálce. Projekt nyní prošel i několika drobnými úpravami, zejména byla odstraněna zbytečná byrokracie, např. učitelé již nebudou muset povinně požadovat občanský průkaz, pokud si budou jisti identitou studentů, dále je povoleno během zkoušky dle potřeby svačit a pít.

Letos na podzim pořádá společnost SC&C mezinárodní výzkum dospělých, do kterého se včetně České republiky zapojí 25 států. Respondenti v rozmezí věku 16 a 65 let budou vybíráni náhodně, ve své poštovní schránce pak naleznou zprávu, že byli k testování vybráni. O účasti v tomto výzkumu se však budou moci svobodně rozhodnout. Cílem testování bude prozkoumat matematickou, čtenářskou a počítačovou gramotnost. Dospělé osoby budou testovány pomocí úloh, se kterými se setkávají v běžném životě, nebude se tedy jednat o klasický školní test. U matematické gramotnosti se bude jednat např. o spočítání ceny televizoru po slevě či počtu dlaždiček, které jsou zapotřebí do koupelny.

Jan Amos Komenský, učitel národů, se narodil 28. března 1592 na Moravě. Tento den je proto oficiálně považován i za Den učitelů.

Škola OnLine se k oslavám tohoto svátku připojuje a přeje všem hodně zdaru, nadšení a neutuchajícího elánu pro vykonávání této náročné pedagogické profese.

Nejoblíbenější učitelkou/nejoblíbenějším učitelem České republiky se stala Petra Šišková z 2. základní školy Rokycanova v Sokolově. Vítězku korunoval v pražském centru Olšanka ministr školství Josef Dobeš spolu s psychiatrem Janem Cimickým. Finalisty pak přijala na Pražském hradě manželka prezidenta, Livia Klausová. Soutěž se konala již poosmnácté a zúčastnilo se ji 35 kantorek a 15 kantorů.

Strana 1 z 6První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...