Vstupy pro březen 2014

Kromě škol, kde žáci skládají české státní maturity, existují v ČR i školy, kde mohou studenti skládat kromě české maturity i prestižní mezinárodní cambridgeskou maturitu Level A (Cambridge Advance) nebo IGCSE (Cambridge secondary 2) z vybraných předmětů. Tyto typy zkoušek jsou mezinárodně uznávány a studenti těchto škol mají velmi dobrou šanci pro přijetí na zahraniční univerzity. Pro studenty, jejichž úroveň anglického jazyka není pro tyto typy zkoušek zcela dostačující, je na některých školách připraven i podpůrný program ELL (English Language Learners).

Jan Amos Komenský, učitel národů, se narodil 28. března 1592 na Moravě. Tento den je proto oficiálně považován i za český Den učitelů.

Škola OnLine se k oslavám tohoto svátku připojuje a přeje všem pedagogům hodně zdaru, nadšení a neutuchajícího elánu pro vykonávání této náročné profese.

V zájmu bezpeční Vašich osobních i školních počítačů si dovolujeme připomenout, že společnost Microsoft přestane již 8. dubna 2014 podporovat produkty Windows XP SP3 a Microsoft Office 2003.

Dne 19. března 2014 se Škola OnLine zúčastnila konference ICT ve školství, která se konala v Malostranském paláci v Praze. Jednalo se o odbornou konferenci a zároveň výstavu o informačních a komunikačních technologiích ve školství. Sešli se zde pedagogové, ICT metodici, zástupci pedagogických a vzdělávacích institucí, představitelé státní správy, dodavatelé ICT technologií, představitelé univerzit a odborné veřejnosti aby si poslechli přednášky a seznámili se s nejnovějšími trendy v používání moderních technologií ve školství.

Od počátku března mohou školy ověřovat správnost vedení školní matriky na testovacím serveru MŠMT. Na počátku dubna pak bude spuštěn i ostrý server pro příjem dat v rámci jarního indiviudálního sběru dat ze školní matriky. Dovolujeme si rovněž připomenout, že souvislosti s novelizací vyhlášky č. 364/2005 Sb. o dokumentaci škol a školských zařízení je období pro předání údajů ze školních matrik zkráceno i při jarním sběru na 15 dní. Školy tak musí předat data do 15. 4. 2014!

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...