Vstupy pro duben 2011

Učitelé regionálního školství dostávali v roce 2010 za odvedenou práci průměrnou měsíční mzdu ve výši 25 151 Kč. V meziročním srovnání to znamená pokles mzdy oproti roku 2009 o 855 Kč. Nejvíce si pohoršili učitelé základních škol, jejichž průměrná mzda poklesla o více jak tisíc korun na 25 802 Kč. Následovali je pak učitelé mateřských škol, kteří na výplatní pásce za rok 2010 nacházeli průměrně o 738 Kč. O něco lépe na tom byli učitelé středních a vyšších odborných škol, kterým průměrná mzda poklesla jen o několik set korun. Učitelé vyšších odborných škol si tak v roce přišli na 28 740 Kč.

MŠMT právě uzavřelo příjem žádostí ve 2. kole výzvy č. 28 v oblasti podpory „Vysokoškolské vzdělávání“ Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)“. Jedná se o výzvu zaměřenou na zkvalitnění procesu a výsledků v oblasti vysokoškolského vzdělávání, která byla vyhlášena na 2 miliardy korun. Vysoké školy si celkově zažádaly o 10 miliard korun (v prvním kole 3,8 miliard korun, ve druhém 6 miliard). Výzva je zaměřena na inovaci vzdělávacích programů, modernizaci didaktických metod, zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí při realizaci inovovaných studijních programů, dále na rozšiřování nabídky kombinované a distanční formy vzdělávání, na výuku v cizích jazycích, podporu podnikatelského přístupu atd.

Uchazeči o studium na středních školách budou pro příští školní rok ve většině případů přijímáni pouze na základě známek na vysvědčení. Důvodem jsou populačně slabé ročníky. Přijímací zkoušky jsou realizovány v několika kolech, přičemž první kolo se musí uskutečnit do 7. května. Pokles žáků prvních ročníků na středních školách je rok od roku stále větší. Dle statistik ÚIV nastoupilo loni do prvních ročníků o 16.000 žáků méně než loňský školní rok. Největší zájem je o osmiletá a šestiletá gymnázia, nejmenší pak o učiliště.

Všechny vyšší odborné, střední, základní školy a konzervatoře musí do 2. května 2011 předat data o svých žácích v rámci tzv. jarního aktualizačního sběru dat ze školní matriky. Na splnění své zákonné povinnosti tak zbývá školám poslední týden.

Školní informační systém Škola OnLine Vám nabízí účinný nástroj pro elektronické vedení školní matriky, pokročilé kontrolní mechanismy i odbornou pomoc s evidencí a vykazováním dat.

MŠMT se rozhodlo navázat bližší komunikaci se školami, u kterých by mohly v rámci státních maturit nastat problémy. Česká školní inspekce tedy dostane za úkol dohlížet na tyto školy. Mělo by jich být však pouze kolem sedmi. Nejčastější problémy při maturitní generálce byly technického rázu, zejména se jednalo o potíže s tiskem dokumentů, který byl již odstraněn. Dále bylo zjednodušeno užívání informačního systému CERTIS.  

Strana 1 z 5První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...