Vstupy pro květen 2010

MŠMT společně s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) vydal v květnu 2010 doporučení, které má pomoci orientovat se v úpravách vzdělávacích obsahů pro žáky se zdravotním postižením vzdělávaných formou individuální integrace. Materiál vznikl na základě stoupajícího počtu dotazů ze strany základních škol, které často naráží na řadu problémů při vzdělávání žáků se zdravotním postižením formou integrace a při vypracovávání individuálního vzdělávacího plánu.
Dokument s názvem „ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách“ je určen zejména učitelům a ředitelům na všech typech škol a nabízí návod, jak a podle čeho postupovat při zpracování individuálních vzdělávacích plánů a jakým způsobem tuto integraci zapracovat do svých školních vzdělávacích programů.
Vzhledem k chystané státní maturitní zkoušce se CERMAT rozhodl vydat dne 26. 5. 2010 Maturitní zpravodaj. Je určen odborné pedagogické veřejnosti a řídícím pracovníkům veřejné správy ve školství. Časopis vychází několikrát do roka, jeho první číslo vyšlo 7. 10. 2008.
Nové číslo nás informuje o změnách v organizaci přihlašování účastníků odborné přípravy CISKOM, o účasti pedagogických pracovníků v systému odborné přípravy pro společnou část maturitní zkoušky, dále předkládá rámcové schéma organizace státní maturitní zkoušky a jiné.
K projektu Maturitní generálka MAG‘10, který ověří připravenost nových maturit v roce 2011, se přihlásila většina středních škol a odborných učilišť z celé České republiky. Z celkového počtu 1289 škol se jich do projektu zapsalo 1 141, tj. 88,5% všech škol.

Hodnocení učitelů a učitelek v regionálním školství od mateřských škol po vyšší odborné školy nedosahuje velkých rozdílů. K tomuto závěru došel Ústav pro informace ve vzdělávání, který z genderového hlediska zpracoval data určená k tomuto výzkumu. Hlavní pozornost byla věnovaná věkové a vzdělanostní struktuře a otázkám platové diferenciace mezi muži a ženami v členění na učitele a zástupce ředitelů na jednotlivých typech škol a na ředitele v regionálním školství celkem.

Dne 18. 5. 2010 proběhla tisková konference, na které ministryně školství Miroslava Kopicová zhodnotila své roční působení ve funkci a představila úkoly, které čekají na jejího nástupce v čele resortu. „Vzdělávání je oblast, na které musí být postavena naše budoucí prosperita. Před každým budoucím ministrem či ministryní školství stojí celá řada zásadních úkolů, kterým se, pokud budou odpovědní, nemohou vyhnout. Rozhodně to není tak, že by si každý nová vláda mohla vybrat, který problém ve školství chce řešit a který odloží na později. Žebříček priorit je objektivní a zcela evidentní a ať už bude nový šéf resortu z jakékoliv strany, nezbude mu, než ho respektovat," zdůraznila ministryně Miroslava Kopicová.
Strana 1 z 4První   Předchozí   [1]  2  3  4  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...