Vstupy pro červen 2014

Na konci školního roku nastává čas pro archivování třídní knihy, či katalogových listů. Tyto materiály je možné ze Školy OnLine jak vytisknout a archivovat v papírové podobě, tak je vygenerovat např. do formátu PDF a uložit je elektronicky na datovém médiu (CD, DVD).

Škola OnLine přeje všem žákům a studentům krásné a prosluněné prázdniny, učitelům pak příjemně strávenou zaslouženou dovolenou. Těšíme se s Vámi na shledanou ve školním roce 2014/2015.

Letní prázdniny se kvapem blíží. Školní rozvrháře však nečeká jen volno a odpočinek. Před začátkem nového školního roku musí připravit i nový rozvrh. Abychom jim práci usnadnili, připravili jsme pro ně na čtvrtek 3. července 2014 v Praze školení, kde se naučí vytvářet rozvrh ve Škole OnLine a využívat výhod automatického generování skrze aplikace aSc Rozvrhy. Nepochybně dojde i na evidenci suplování.

Česká školní inspekce chystá od 1. 9. 2014 změnu způsobu předávání záznamů o úrazech. S ohledem na tuto skutečnost rozesílá v těchto dnech pan náměstek ústředního školního inspektora pro inspekční činnost, PhDr. Ondřej Andrys, MAE, ředitelům školy oznámení o chystaných novinkách. S ohledem na to, že v dopise je zmiňováno pouze doručování záznamů o úrazech na ČŠI pouze skrze aplikaci 602XML Filler, přinášíme doplňující informace, které mají vazbu na Školu OnLine.

Připravili jsme pro vás nově tisk dokumentace pro školní družinu. „Seznam přihlášených žáků“, „Přehled docházky žáků do mimoškolních zájmových útvarů“, „Odchody žáků v oddělení“ i týdenní přehledy s výpisem nepřítomnýchžáků a popisem výchovně vzdělávacích činností. Nyní všechny tyto dokumenty vytisknete v jedné ucelené sestavě s názvem Přehled výchovně-vzdělávací práce ve Školní družině.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...