03

Aplikace Katedra přináší důležitou úpravu - suplování dozorů. V novém formuláři, který je k dispozici v položce menu Rozvrh jako součást modulu Suplování, lze v případě nepřítomnosti pedagoga jednoduše pomocí dvojkliku vybrat do příslušného pole vhodného náhradníka...

Aplikace Katedra přináší důležitou úpravu - suplování dozorů. V novém formuláři, který je k dispozici v položce menu Rozvrh jako součást modulu Suplování, lze v případě nepřítomnosti pedagoga jednoduše pomocí dvojkliku vybrat do příslušného pole vhodného náhradníka. Po uložení se tato skutečnost projeví na výpisu dozorů i v kalendáři osob, kterých se týká.

Po umožnění suplování dozorů bude nyní následovat komplexní úprava celého modulu Suplování, a to podle požadavků průběžně posbíraných od uživatelů aplikace. Hlavní fáze prací by měla proběhnout do konce května.

Dále ve snaze zpřehlednit formulář Přehled žáka/studenta proběhlo jeho rozdělení na záložky po školních ročnících. Rovněž byly v souladu s platnou legislativou změněny texty „Obor studia“ v celé aplikaci na „Obor vzdělání“.

V rámci číselníku tříd v Administraci jsou k dispozici počty žáků/studentů ve třídách a jejich rozdělení na chlapce a dívky.

 Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...