03

Aplikace Katedra svým uživatelům od začátku června nově přináší důležitou funkčnost – možnost vkládat do kalendáře obecné události.

Co všechno je tedy možné s využitím nových funkcí v Katedře evidovat?

  • Upozorňujte žáky na třídnické hodiny.
  • Vytvořte časový rozvrh pro zájmové útvary/kroužky, které vaše škola nabízí žákům.
  • Plánujte sobě i svým kolegům běžné porady nebo zasedání předmětových komisí
  • Využijte možnosti vytvořit zvláštní výukovou událost - například doučování skupiny žáků, jimž činí problémy určitá část látky... (více v celém článku)

Nový modul Obecná událost umožňuje vložit do kalendáře Katedry jednorázové i opakované události. Evidovaná událost se přitom nemusí odehrát v čase, který definuje číselník vyučovacích hodin, tedy lze ji naplánovat v přesně zvoleném čase. Takže si přesně zvolíte, jestli budete mít poradu během 2. a 3. vyučovací hodiny nebo od 11.00 do 12.30.

Vkládanou akci také lze přidat do kalendáře dalším uživatelům (třídám, skupinám, učitelům), kteří se jí mají zúčastnit. Kalendář tedy nyní může fungovat pro každého uživatele i jako plánovací diář.

Dosud bylo možné pracovat pouze s klasickými vyučovacími hodinami, které se vytvářely v rámci sekce Rozvrh - Tvorba rozvrhu. Tedy šlo o výuku, jež se přímo vázala na vyučovací hodiny a navíc se pravidelně opakovala.

Formulář pro vytvoření obecné události najdete v sekci Rozvrh – Tvorba rozvrhu nebo jej spustíte kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolné pole v osobním kalendáři. Podrobnější informace o fungování nového modulu se dočtete v nápovědě Školy OnLine – stačít kliknout sem.

Pozn.: Další funkčnost, která umožní evidovat v Katedře školní akce typu divadelní představení, návštěva muzea, exkurze do spřáteleného podniku, školní výlet nebo škola v přírodě – a to s návazností na suplování - bude implementována v několika následujících měsících.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...