22

Již na jaře 2010 mají studenti všech středních škol v České republice zakončit studium tzv. státní maturitní zkouškou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní připravuje na příští rok generální zkoušku nové koncepce a po jejím vyhodnocení a odstranění nedostatků její uvedení do praxe.

 

Jak vlastně bude nová maturita vypadat? „Bude se skládat ze společné - státní a profilové části.  Státní část maturity tvoří 2 povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky nebo cizího jazyka. A dále si student vybere 3 volitelné předměty z deseti. Profilová část bude obsahovat 2 nebo 3 povinné a až 2 nepovinné zkoušky, a to podle rozhodnutí ředitele školy, na níž bude maturitní zkouška probíhat,“ popisuje koncepci nových maturit náměstek ministra školství Jindřich Kitzberger.

„A co je podstatné, podle svého dalšího směrování si student zvolí vyšší nebo nižší obtížnost státní části maturitní zkoušky,“ dodává náměstek.

 

Od dubna do června

Dosud byly školy zvyklé na to, že v dubnu proběhla písemná a v květnu nebo červnu ústní a praktická část maturit. „Maturitní rozvrh rovněž dozná řadu změn. Začne se v dubnu písemnými a praktickými zkouškami profilové části, v květnu navážou ústní komisionální zkoušky profilové části a dílčí ústní zkoušky státní části a v červnu na závěr testy a písemné práce státní části. Tím chceme vyřešit omezování výuky ve druhém pololetí posledního ročníku studia,“ vysvětluje Pavel Zelený, ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Podle něj bude třeba sladit i časový průběh státních maturit, aby měly skutečně vypovídající hodnotu: „Všechny zkoušky na všech školách začnou ve stejnou dobu, aby nikdo nebyl znevýhodněn.“ Nová koncepce maturit je rovněž velmi náročná na organizaci, proto již v roce 2009 proběhne generálka připravenosti. „V dubnu se na zhruba stovce škol prověří metodiky a způsoby hodnocení. V září proběhne test logistických opatření a v prosinci 2009 nebo v lednu 2010 si na všech školách všichni maturující žáci vyzkouší didaktické testy, takže budou mít později představu, co je čeká,“ tvrdí Zelený.

 

Čtyři hlavní důvody

Ministr Ondřej Liška vidí čtyři základních důvodů pro státní maturity. „Zaprvé jde o objektivizaci maturitní zkoušky a posílení její využitelnosti pro přijímací řízení na vysoké školy. Navíc zde bude státem garantovaná, certifikovaná jazyková zkouška. Zadruhé chápeme maturitní zkoušku jako určitý svorník pro naše střední školství – získáme tak výsledky srovnatelné pro řídící složky škol i školství i samotné studenty,“ říká Liška.

„Státní maturita je navíc důležitým motivačním faktorem pro studenty, kteří si budou určovat, jak vysokou laťku chtějí přeskočit s výhledem na další studium nebo uplatnění na trhu práce. A v neposlední řadě jde o posílení významu výuky v klíčových vzdělávacích oblastech. Skrze stát totiž posílíme všeobecně vzdělávací složku: na jazyky a matematiku totiž zaměstnavatelé a vysoké školy nejvíce poukazují,“ dodává ministr školství Ondřej Liška.

Pro něj je důležité i využívání výsledků maturit ze strany vysokých škol: „Ony sami se musí přesvědčit, že nové státní maturity jsou pro ně přínosem. My jim rozhodně nebudeme nic předepisovat.“

 

Několik čísel pro šk. rok 2009/2010:

- zapojí se 1320 škol z 1500 míst v ČR

- bude maturovat 95 000 studentů

- proběhne 550 000 dílčích zkoušek a testů

- státní část zajistí 26 000 učitelů

- bude 33 centrálně připravených zadání zkoušek

- bude připraveno 4 – 5 sad testů

- zkušební dokumentace má vážit 58 tun

Publikováno v: Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...