22

 

Jak by asi dopadlo české školství v porovnání se zahraničím? Tuto otázku si často klademe všichni – a řada z nás jistě sama za sebe dokáže odpovědět. Skutečně relevantní data jsou nyní k dispozici díky publikaci Education at a Glance, kterou každoročně vydává Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).

 

 

 

 

 

 

Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) vybral celou řadu ukazatelů a již pošesté je vydá jako samostatnou publikaci pod názvem České školství v mezinárodním srovnání - Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2008. Ta bude obsahovat statistické údaje za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006) spolu s finančními údaji za rok 2005.

Publikace bude rozdělena do čtyř kapitol: Výsledky vzdělávání a výnosy ze vzdělávání; Finanční a lidské zdroje vložené do vzdělávání; Přístup ke vzdělávání, účast na něm a průchod vzdělávací soustavou; Školní prostředí a organizace škol.

 

A jaké závěry si z výsledků šetření odnášejí zástupci ministerstva školství a ÚIV? „V řadě údajů je Česká republika nad průměrem OECD i Evropské unie, v řadě pod průměrem. Třeba s výstupy šetření v oblasti platů učitelů nejsem spokojen, zato výsledky žáků i přes nižší finanční vstupy jsou srovnatelné. Věříme, že díky probíhající školské reformě se ta čísla budou zvyšovat a naše pozice se ještě zlepší,“ domnívá se náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Kitzberger.

„Zajímavým zjištěním je, že se u nás vyplatí studovat vysokou školu i po čtyřicítce. Při porovnání nákladů a výnosů totiž stále vychází studium ve vyšším věku jako ziskové,“ připomíná jeden ze zajímavých údajů Michaela Kleňhová, ředitelka divize statistických informací a analýz ÚIV.

 

Pokud se nedostanete přímo k české publikaci, můžete si hodnoty, získané ze všech zúčastněných zemí, přečíst na adrese www.oecd.org/edu/eag2008.

Publikováno v: Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...