25

Řadu zajímavých statistických údajů, týkajících se fungování mateřských škol v ČR, přineslo „Rychlé šetření 3/2008“ Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). Konkrétně bylo zaměřeno na vývoj počtu dětí a kapacit MŠ, rozpočet a financování, výuku cizích jazyků a prázdninový provoz.

Informace získal ÚIV díky dotazníku, který byl vystaven na internetu v první polovině letošního června. Celkem bylo osloveno 4889 ředitelů škol, z nichž se šetření zúčastnilo (tzn. dotazník vyplnilo a odeslalo) celkem 2937 ředitelů. Návratnost tak činila 60,1 %...

 


Řadu zajímavých statistických údajů, týkajících se fungování mateřských škol v ČR, přineslo „Rychlé šetření 3/2008“ Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). Konkrétně bylo zaměřeno na vývoj počtu dětí a kapacit MŠ, rozpočet a financování, výuku cizích jazyků a prázdninový provoz.

Informace získal ÚIV díky dotazníku, který byl vystaven na internetu v první polovině letošního června. Celkem bylo osloveno 4889 ředitelů škol, z nichž se šetření zúčastnilo (tzn. dotazník vyplnilo a odeslalo) celkem 2937 ředitelů. Návratnost tak činila 60,1 %.

Rozložení souboru podle krajů odpovídá přibližně jejich zastoupení v panelu. Nejvíce MŠ, které se šetření účastnily, bylo ze Středočeského (13,4%), Jihomoravského (13,3%) a Moravskoslezského kraje (10,3%). Naopak nejnižší účast připadla na školy v Karlovarském kraji (2,3 %), což je však ovlivněno tím, že školy z Karlovarského kraje mají v panelu nejmenší zastoupení.

Z hlediska velikosti sídla se nejvíce zúčastněných mateřských škol nacházelo v sídlech do 5 tis. obyvatel (53,7%). Další rozložení zúčastněného souboru bylo již vyrovnané a pohybovalo se u všech velikostí sídel od 13,1% (u sídel nad 100 tis. obyvatel) do 6,9% (u sídel 50–100 tis. obyvatel).

Hlavní závěry šetření si můžete přečíst zde (http://www.uiv.cz/soubor/3367 ), celkovou zprávu zveřejnil ÚIV zde (http://www.uiv.cz/soubor/3368 ).
V tabulkách u členění souboru podle jednotlivých kritérií jsou vyznačeny mezní hodnoty, tmavá inverzní políčka upozorňují na nejvyšší hodnoty, světle šedá políčka vyznačují nejnižší hodnoty v příslušných sloupcích.

ÚIV, 5.9.2008Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...