25

10. prosince uplyne 60 let od chvíle, kdy Valné shromáždění OSN přijalo významný dokument, Všeobecnou deklaraci lidských práv. Deklarace označila poprvé v historii všechny osoby za svobodné a rovnoprávné, bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství.

Není jistě bez významu klást si otázku, jaký je význam tohoto dokumentu v 21. století a zda vůbec, nebo do jaké míry jsou jeho zásady naplňovány na celém světě.
I proto na toto téma vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy literární soutěž pro středoškoláky. Motto soutěže, Žijeme na jedné Zemi... , zahrnuje široké spektrum témat, o kterých je možno psát...

Záštitu nad soutěží převzal ministr školství Mgr. Ondřej Liška a předsedkyně České komise UNESCO prof. RNDr. Helena Ilnerová, DrSc. Organizací soutěže byl pověřen Ústav pro informace ve vzdělávání ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže.

Soutěžní práce mohou zasílat studenti prostřednictvím své školy  v elektronické podobě na adresu soutez@uiv.cz nejpozději do 31. 10. 2008. Literární práce bez rozdílu žánru musí splňovat následující formální podmínky: maximální rozsah 5 stran (30 řádků, 60 znaků na řádku), písmo Times New Roman, velikost 12, bez formátování.
Zaslané práce vyhodnotí odborná porota, v níž zasednou vedle pracovníků ministerstva školství a pedagogů i novináři a spisovatelé. Tři nejlepší práce, které porota vybere, získají cenu ministra školství. Dále budou udělena čestná uznání MŠMT a čestná uznání Čs. komise UNESCO.
Ceny se budou předávat v den výročí, 10. prosince 2008, ve velkém Zrcadlovém sále ministerstva školství. Oceněné studenty přijme při této příležitosti ministr školství a na slavnostním předávání cen se vítězové setkají i s dalšími významnými hosty. Všechny práce, které vybere porota do užšího výběru na některou z cen, se objeví ve sborníku, jenž bude na závěr soutěže vydán.

Více informací najdete na webových stránkách MŠMT a ÚIV, www.msmt.cz, www.uiv.cz, případně se můžete obrátit na tiskovou mluvčí Ústavu pro informace ve vzdělávání michaela.palkova@uiv.cz.

MŠMT/ÚIV, 22.9.2008Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...