07

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška a evropská komisařka pro regionální rozvoj a evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová v Bruselu 1. října slavnostně podepsali Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Ten má do roku 2013 podpořit český výzkum a vývoj 2,4 miliardami eur z prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Eurokomisařka Hübnerová již dříve označila české zpracování operačního programu za vzor při využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v souladu s Lisabonskou strategií. "Beru to jako ocenění práce, kterou jsme za posledních několik měsíců udělali," řekl ministr Liška a dodal, že česká odborná veřejnost je ve své velké většině s programem spokojena. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy před dvěma týdny doporučilo na základě hodnocení nezávislého mezinárodního expertního týmu šestici projektů nových špičkových výzkumných center, jejichž vybudování by mohlo být hrazeno právě z prostředků OP VaVpI. Bližší informace naleznete zde.

MŠMT, 1.10.2008Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...